science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

De delen van een aftrekking Sentence

Aftrekken is een wiskundige techniek waarbij een hoeveelheid wordt weggenomen of afgetrokken van een andere hoeveelheid. Bijvoorbeeld, in de aftrekkingszin 15 - 8 = 7, wordt 8 weggenomen van 15 en 7 achtergelaten. Een aftrekkingszin heeft vier hoofdonderdelen: de minuend, de subtrahend, een gelijkteken en het verschil. Door elk van deze onderdelen te begrijpen, kunnen leerlingen elementaire aftrekkingsprincipes leren begrijpen en strategieën ontwikkelen voor het benaderen van aftrekproblemen.

The Minuend

De minuend is het deel van een aftrekkingszin dat het begin aangeeft bedrag. Dit is het bedrag waarvan een ander bedrag zal worden afgeschreven. In het voorbeeld 15 - 8 = 7, is 15 de minuend.

De Subtrahend

Het subtrahend is het bedrag dat wordt weggenomen van het oorspronkelijke bedrag. In het voorbeeld 15 - 8 = 7, is 8 het subtrahend. Een aftrekking zin kan meer dan één subtrahend hebben, afhankelijk van hoe complex het is.

Het gelijkwaar teken

Het gelijkteken (=) is een belangrijk onderdeel van de aftrekken zinnen omdat het aangeeft dat de twee helften van de vergelijking hebben dezelfde waarde. Het gelijkteken is het derde deel van elke aftrekkingszin.

Het verschil

Het verschil vertegenwoordigt het resultaat van de aftrekkingszin. In 15 - 8 = 7, is 7 het verschil tussen 15 en 8 omdat het het resultaat is wanneer je 8 van 15. aftrekt