science >> Wetenschap >  >> Wiskunde
 • Hoe minuten te converteren naar honderdsten van een minuut

  Bij het inleveren van tijdkaarten of het berekenen van tijdkaarten moeten werknemers en hun werkgevers vaak het aantal gewerkte uren en minuten omzetten in decimale tijd, berekend tot op de honderdste

 • Helling van een geplotte lijn vinden met de TI-84 Plus Silver Edition

  Texas Instruments produceert de grafische rekenmachine van de TI-84 Plus Silver Edition. De calculator wordt geleverd met verschillende functies, zoals 2 megabytes Flash-geheugen, een 15-megahertz dua

 • Helling berekenen met behulp van de TI-83 Plus

  TI-calculators worden vervaardigd door Texas Instruments. De TI-83 Plus is een rekenmachine met grafische functies en wetenschappelijke rekenmachinevaardigheden en is toegestaan ​​voor gebruik op veel

 • Hoe bias te elimineren in kwalitatief onderzoek

  Kwalitatief onderzoek is een soort wetenschappelijk onderzoek dat tot doel heeft om zonder vooringenomenheid antwoorden te geven op een vraag. Het maakt gebruik van vooraf bepaalde procedures, zoals h

 • Een vierkantswortel op een Ti-84-rekenmachine vereenvoudigen

  Als u ooit een grafische rekenmachine voor geavanceerde wiskundige problemen hebt gebruikt, is de kans groot dat u een Texas Instruments-rekenmachine hebt gebruikt. Deze rekenmachines zijn standaardap

 • Hoe een TI-84 Plus te gebruiken

  Het primaire gebruik van de TI-84 Plus-rekenmachine is het oplossen van eenvoudige en complexe problemen voor uw bedrijfs- of klaslokaalbehoeften. Nadat u uw apparaat hebt ontvangen, heeft u mogelijk

 • Helling vinden op de TI Nspire

  De TI-Nspire is een multifunctionele rekenmachine met grafische mogelijkheden. Met de TI-Nspire kunt u moeiteloos documenten uitwisselen tussen de computer en uw rekenmachine, zodat u uw grafiek op uw

 • Notities opslaan op een TI-83 Plus

  Onthouden van alle formules en regels in geavanceerde wiskundelessen is geen gemakkelijke taak, maar het is essentieel als je wilt slagen. Als u problemen ondervindt met formules of concepten, noteert

 • Hoe het veronderstelde gemiddelde te bepalen

  Het veronderstelde gemiddelde neemt een gok in een marge op het gemiddelde en gebruikt vervolgens wiskunde om een ​​getal in de buurt van het gemiddelde te berekenen. Er wordt aangenomen dat het geen

 • Standaarddeviatie zoeken op een TI 84 Plus

  In statistieken is de standaarddeviatie de vierkantswortel van de variantie. Het biedt een manier om te laten zien hoe gegevens variëren of hoe het wordt verspreid in een distributie. Standaardafwijki

 • Hoe maak je een negatief bord met de TI-84 Plus

  Werken met negatieve getallen is een belangrijke vaardigheid in rekenen. Negatieve waarden komen vaak voor bij schalen die onder nul komen, zoals de Fahrenheit-schaal voor temperatuur. Je kunt een afn

 • Wat is het verschil tussen nominale en originele gegevens?

  In de statistiek verwijzen de termen nominaal en ordinaal naar verschillende soorten categoriseerbare gegevens. Als je begrijpt wat elk van deze termen betekent en naar wat voor soort gegevens elk ver

 • Hoe een kwadratische vergelijking op te lossen met een Casio Calculator

  Een kwadratische vergelijking is er een die kan worden uitgeschreven in de vorm ax 2 + bx + c = 0 waarbij a, b en c hele getallen zijn. Het leren oplossen van kwadraten is een pijler van het algebra-

 • Berekening van de helling van een vraagcurve met een tabel

  De vraagcurve is een grafiek die in de economie wordt gebruikt om de relatie aan te tonen tussen de prijs van een product en de vraag naar datzelfde product. De grafiek wordt berekend met behulp van e

 • Slovins Formula Sampling Techniques

  Wanneer het niet mogelijk is om een ​​volledige populatie te bestuderen (zoals de populatie van de Verenigde Staten), wordt een kleinere steekproef genomen met behulp van een willekeurige steekproefte

 • Hoe u de gemiddelde jaarlijkse temperatuur berekent

  Als u het stiekeme vermoeden hebt dat het lokale klimaat de afgelopen jaren is aan het veranderen, zal het berekenen van de gemiddelde jaartemperatuur helpen om het mysterie te verdrijven. De gemiddel

 • Grafische rekenmachine-kunst: hoe maak je een gezicht

  Hoewel een grafische rekenmachine in staat is tot geavanceerde mathematische berekeningen en statistische gegevensanalyses, gebruiken studenten deze apparaten vaak om de grafieken van functies te teke

 • Wat is het verschil tussen eindige wiskunde en precalculus?

  Eindige wiskunde en precalculus verwijzen beiden naar wiskunde vóór calculus. Eindige wiskunde is echter een verzamelnaam die elke wiskundige berekening vóór berekening weergeeft, terwijl precalculus

 • Hoe te berekenen Succespercentage

  Misschien wilt u uw succespercentage in veel gevallen meten: misschien stuurt u sollicitaties in, past u uw verkoopcijfers aan, of wilt u weten welk percentage van uw klas de eindejaarsexamens heeft g

 • Hoe een percentage te converteren naar een quotumratio

  Een percentage kan worden gebruikt om succesvolle pogingen per 100 pogingen te meten. Een kans van 20 procent op succes betekent bijvoorbeeld dat u 20 van de 100 slagen zult behalen. Odds-ratios worde

 • Hoe maximale snelheid te berekenen

  Als je een vergelijking voor snelheid hebt gekregen om het maximum te vinden (en misschien is het tijdstip waarop dat maximum optreedt), dan werken rekenvaardigheden in jouw voordeel. Als uw wiskunde

 • Berekening van percentagevariatie

  Meestal worden percentages gebruikt om de grootte of verhouding van een onderdeel tot een geheel te vergelijken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat 4 procent van de studenten in jouw klas rood haar

 • Hoe een calculator te gebruiken om ratio's te vinden

  Verhoudingen beschrijven de relatie tussen twee vergelijkbare waarden, die het aantal keren tonen dat een waarde de andere bevat of bevat. Bijvoorbeeld, de verhouding van vrouwelijke studenten tot man

 • Casio Calculator FX-82MS Instructions

  De Casio fx-82MS is een rekenmachine met 240 functies, inclusief basis- en wetenschappelijke functies. Het uit twee regels bestaande display toont de berekeningsformule en het resultaat tegelijkertijd

 • Een demografisch percentage berekenen

  Enkele voorbeelden van algemene demografische gegevens zijn leeftijd, geslacht, inkomensniveau, beroep enzovoort. Deze labels worden gebruikt om de sociaaleconomische kenmerken van een bepaalde popula

 • Berekening van Log2

  De logaritme van een getal is de macht waarnaar u de basis moet verhogen om dit getal te produceren. De logaritme met basis 10 wordt de gemeenschappelijke logaritme genoemd en wordt log genoemd. Log (

 • Hoe gebruik ik de factoren in wiskunde-activiteiten in het echte leven?

  Als je de basisprincipes van wiskunde eenmaal begrijpt, kun je ze misschien niet altijd herkennen als je ze in het echte leven gebruikt, net zoals je het alfabet waarschijnlijk niet elke keer opmerkt

 • Compatibele nummers voor Wiskunde van de derde graad

  In wiskunde van het derde leerjaar benadrukken leerkrachten vooral compatibele getallen naast en aftrekken. Compatibele nummers zijn getallen die gemakkelijk zijn om mentaal mee te werken, zoals delen

 • Bereken Delta H F

  Bij een chemische reactie hebben beide reactanten en de producten die ze vormen, zogenaamde heats of formation. Uitgedrukt door het symbool ΔHf (delta HF) vormen de opwarmingsvormen een belangrijk ond

 • Berekening van gemiddelde toename

  Gemiddelde toename verwijst naar de gemiddelde groeisnelheid die een variabele binnen een gegeven periode ervaart. Je kunt de wiskunde en theorie achter de gemiddelde toename toepassen op veel situati

 • Hoe een afgeleide te schatten uit een grafiek

  Wijzigingspercentages komen overal voor in de wetenschap, en vooral in de natuurkunde, door hoeveelheden als snelheid en versnelling. Derivaten beschrijven de veranderingssnelheid van een kwantiteit t

 • Berekening van uw jaargemiddelde op een rapportkaart

  Uw rapportkaart vertelt u hoe het met u gaat in elk van uw klassen, maar het geeft niet per se een beeld van hoe school er globaal uitziet. Om dat te weten te komen, moet u uw jaargemiddelde berekenen

 • Trick to Learn the 3 Times Tables

  Het kennen van je 3-tijden tafel is één ding; het aan iemand anders leren is helemaal iets anders. Het is het beste om het eenvoudig te houden, en herhaling is vaak de beste manier om een ​​tabel met

 • Hoe het ontbrekende getal in een vergelijking te vinden

  Het oplossen van vergelijkingen is het brood en boter van de wiskunde. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getallen zijn noodzakelijke elementen van de berekening, maar de echte mag

 • Hoe de P-waarde te vinden in een Z-Test

  Een z-toets is een test van de standaard normale verdeling in , een klokvormige curve met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1 Deze tests komen in veel statistische procedures voor. Ee

 • Wat is een niet-nulgetal?

  Chemici, wiskundigen en wetenschappers die vergelijkingen uitvoeren in hun onderzoek, vinden dat alle niet-nulgetallen betekenis of betekenis hebben, ongeacht of het aantal negatief of positief is. El

 • Hoe Antilog

  te berekenen Een antilog is de inverse functie van een logaritme. Deze notatie was gebruikelijk wanneer berekeningen werden uitgevoerd met rekenlinialen of door verwijzingen naar tabellen met getalle

 • Berekening van contourintervallen

  Topografische kaarten tonen de contouren, of vorm, van het land. Elke kaart heeft een legende die de verschillende kleuren en patronen verklaart. Normaal gesproken zijn contourlijnen bruin en waterweg

 • Hoe te vertellen dat een getal Rational

  is Een rationaal getal is, zoals de naam al aangeeft, elk getal dat kan worden uitgedrukt als een ratio of breuk. Het getal 6 is rationeel getal omdat het kan worden uitgedrukt als 6/1, hoewel dit on

 • Hoe een TI-30XA te gebruiken

  De TI-30XA is een goedkope wetenschappelijke calculator die is goedgekeurd voor gebruik bij SAT- en ACT-tests, twee van de meest voorkomende toelatingsexamens voor de universiteit en voor examens voor

Total 1679 -Wetenschap  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/42  40-Wetenschap/Page Goto:1 2 3 4 5 6 7