science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe de verticale tangent te vinden

De verticale tangens van een curve vindt plaats op een punt waar de helling ongedefinieerd is (oneindig). Dit kan ook worden verklaard in termen van calculus wanneer het derivaat op een punt niet gedefinieerd is.

Noteer de geschatte "x" -coördinaat op deze punten. Gebruik een rechte rand om te controleren of de raaklijn op dat punt recht omhoog en omlaag wijst.

Test het punt door het aan te sluiten op de formule (indien opgegeven). Als de rechterkant van de vergelijking verschilt van de linkerkant (of nul wordt), is er op dat moment een verticale raaklijn.

Calculus gebruiken

Neem de afgeleide (impliciet of expliciet) van de formule met betrekking tot x. Oplossen voor y '(of dy /dx). Factor aan de rechterkant.

Zet de noemer van willekeurige breuken op nul. De waarden op deze punten komen overeen met verticale raaklijnen.

Sluit het punt weer aan op de oorspronkelijke formule. Als de rechterkant van de linkerkant verschilt (of nul is), wordt een verticale tangens bevestigd.