science >> Wetenschap >  >> Astronomie

Verschillen tussen dwergplaneten, kometen, asteroïden en satellieten

De terminologie voor verschillende objecten in het zonnestelsel is verwarrend, vooral omdat veel objecten, zoals Pluto, aanvankelijk verkeerd waren gelabeld. Als gevolg hiervan verandert de nomenclatuur van de hemellichamen vaak, omdat wetenschappers betere ideeën ontwikkelen over wat dingen zijn en hoe ze functioneren. De verschillen tussen dwergplaneten, kometen, asteroïden en satellieten zijn erg genuanceerd, met veel overlappende kenmerken.

Dwergplaneten

Volgens NASA hebben dwergplaneten drie basiskenmerken. Ten eerste draaien ze om andere objecten. Ten tweede is hun massa groot genoeg in de mate waarin ze een bolvorm vormen. Ten derde hebben ze hun baan of buurt niet opgeruimd. Volgens NASA betekent dit dat ze een orbitale ruimte delen met andere hemellichamen van dezelfde grootte en niet gravitationeel dominant zijn. Het bekendste voorbeeld van een dwergplaneet is Pluto, dat ooit als een planeet werd beschouwd maar opnieuw werd gedefinieerd.

Kometen

Kometen, die veel kleiner zijn dan dwergplaneten, zijn gigantische stukken van rots en ijs die door de ruimte reizen. De meeste kometen vormden miljarden jaren geleden tijdens de vorming van planeten en sterren. Wanneer kometen groot genoeg worden om door de zwaartekracht van de zon getrokken te worden, beginnen ze naar de zon te reizen. Dit resulteert in een grote hoeveelheid van het smelten van het ijs, waardoor ze een kleurrijke en gasvormige staart krijgen die achter hen aanloopt. Ondanks het verschijnen van een komeetstaart, zijn de kometen cirkelvormig totdat ze worden gesmolten door de zon.

Asteroïden

Asteroïden, die kleiner zijn dan kometen, zijn deeltjes van steen en metaal die doorheen reizen ruimte. Ze zijn ingedeeld in twee categorieën, steenachtig en ijzer-nikkel, hoewel de meeste asteroïden zowel steenachtige als ijzer-nikkelelementen bevatten. Ze kunnen in een baan om een ​​planeet cirkelen of doelloos door het zonnestelsel reizen. Wanneer asteroïden de atmosfeer van de aarde of een andere planeet binnenkomen, worden ze meteorieten genoemd. Normaal gesproken zijn asteroïden te klein om een ​​cirkelvorm te vormen, in tegenstelling tot dwergplaneten of kometen.

Satellieten

Satellieten is een brede term die wordt gebruikt om alle objecten in een baan om de aarde te beschrijven. Dwergplaneten zijn satellieten, maar asteroïden worden alleen als satellieten beschouwd als ze in een baan om de aarde draaien. Kometen kunnen in een baan om de aarde worden beschouwd als satellieten, maar ze draaien zelden langs andere structuren. De term 'satelliet' kan verwijzen naar hemellichamen, maar het kan ook verwijzen naar door mensen gemaakte machines die rond de aarde draaien.