science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Wat is een geheel getal in Algebra Math?

In algebra gebruiken leerlingen letters en symbolen in plaats van getallen om wiskundige vergelijkingen op te lossen. In deze tak van wiskunde wordt de term "integer" vaak gebruikt. Een geheel getal is een geheel getal, ongeacht of dat getal positief of negatief is. Breuken zijn niet hele getallen en zijn dus geen gehele getallen. Gehele getallen komen in meerdere vormen en worden toegepast in algebraïsche problemen en vergelijkingen.

Positieve gehele getallen

Gewoonlijk komen gehele getallen in de vorm van een positief geheel getal. Dit betekent dat elk nummer in de volgende reeks (1, 2, 3, 4 ...) een positief geheel getal is. De drie stippen duiden een doorlopende keten van gehele getallen na vier aan. Nummers zoals 1,25, 4,003 en Pi zijn positieve getallen, maar omdat ze niet heel zijn, zijn ze geen gehele getallen.

Negatieve gehele getallen

Getallen kunnen ook negatieve gehele getallen zijn. Elk nummer in deze set (...- 4, -3, -2, -1) is een negatief geheel getal. Net zoals positieve gehele getallen, zijn getallen zoals -3.5 en -10 geen gehele getallen omdat ze niet heel zijn.

Nul

Een andere manier om naar gehele getallen te kijken is zeggen dat een geheel getal gelijk moet zijn of vreemd. Met deze logica is nul een geheel getal, omdat het een even geheel getal is. Nul is niet geclassificeerd als positief of negatief getal of geheel getal.

Algebra Woordproblemen

In de algebra wordt u mogelijk gevraagd een vergelijking op te lossen door het ontbrekende gehele getal op te geven. Een woordprobleem kan bijvoorbeeld zeggen dat de som van twee opeenvolgende gehele getallen 29. Wat zijn de gehele getallen? Om op te lossen, stel een algebraïsche vergelijking in - X + (X + 1) = 29 - en los deze op voor X. Dit vereenvoudigt tot 2X + 1 = 29 en dan 2X = 28. Dit betekent dat X = 14 en de twee opeenvolgende gehele getallen zijn 14 en 15.