science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe Cijfers te verlagen in Excel

Lange cijfers in Excel kunnen gemakkelijker worden gelezen als u het aantal cijfers dat op het werkblad wordt weergegeven, verkleint. De eenvoudigste oplossing is in veel gevallen het weergaveformaat wijzigen om het aantal decimalen te verkleinen. Als u echter de werkelijke celwaarden wilt wijzigen of als u het aantal significante cijfers links van de decimale positie wilt verkleinen, gebruikt u in plaats hiervan de afrondingsfunctie van Excel.

Decimalen verkleinen

Markeer de cellen die u wilt wijzigen.

Selecteer het tabblad "Start".

Klik op de pijl naar rechts in het gedeelte Nummer van het lint om de decimalen te verkleinen. Houd er rekening mee dat dit alleen verandert wat u op het scherm ziet; om de werkelijke waarden in de cellen te wijzigen voor gebruik in berekeningen, gebruikt u in plaats daarvan de ROUND-functie.

ROUND-functie

Selecteer een lege cel in uw werkblad.

Voer de ronde in formule met de volgende indeling (aangenomen dat uw nummer in cel A1 staat): \\ = ROND (A1, x)

Vervang "x" door het aantal significante cijfers dat u wilt behouden. Als u bijvoorbeeld 1,377 tot 1,38 rond wilt maken, vervangt u x door "2". Als u significante cijfers vóór de cijfers achter de komma wilt verwijderen, gebruikt u een negatief getal. Om bijvoorbeeld 145.345 te vervangen door 145.000, vervangt u x door "-3".

Waarschuwingstekst

Informatie in dit artikel is van toepassing op Excel 2013 en 2010. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies .