science >> Wetenschap >  >> Natuur

Gemeenschappelijke Russische planten en dieren

Rusland maakt deel uit van de habitat die bekend staat als het taiga-bioom. 'S werelds grootste habitat, de taiga strekt zich uit van Noord-Amerika door Europa, Rusland en in Azië. Het beschikt over naaldbossen, bergen en toendra. Het klimaat is koel, met koude winters. Bijgevolg heeft de taiga minder soorten dan warmere streken. Veel soorten migreren of overwinteren. Soortgelijke soorten zijn te vinden in de hele taiga - Noord-Amerikaanse kariboes en Russische rendieren zijn dezelfde soort.

Russische inheemse bomen

Russische bomen vallen in twee hoofdgroepen: naaldbossen en bladverliezende berken, wilgen, populieren en elzen. Lariks en spar zijn heel gewoon, evenals dennen, sparren en ceders. Deze groeien dicht bij elkaar en hun vorm werpt sneeuw. Hun wasachtige naalden zijn bestand tegen koude en tegen waterverlies bij het drogen van winden. Lariksen zijn bijzonder resistent tegen permafrost. Deze domineren in Siberië.

Kruidachtige planten

De noordelijke toendra heeft weinig planten boven mossen, korstmossen en katoengras. Graslanden strekken zich uit over de zuidelijke Oeral, waar bloeiende planten zoals paarse kattestaart, ridderspoor, baby's adem, bergenia en oosterse papavers worden gevonden. Inheemse Russische tulpen zijn de voorouders van gecultiveerde tulpen. Helderblauwe scilla's (squills) worden daar ook wild.

Bird Life of

De meest voorkomende vogels zijn zaadeters, vooral vogels die conifeerzaad eten. Deze omvatten goudvinken, vinken, sijzen en wasvleugels. Spreeuwen komen ook veel voor. Ze vullen een zaadrijk dieet met fruit aan. Al deze soorten vogels vormen koppels in de koudere maanden. Veel kuddes migreren naar West-Europa om te overwinteren. Roofvogels, waaronder uilen, zijn ook kenmerken van de taiga. Ze voeden zich met de kleine zoogdieren van de toendra en het bos.

Cloven Hoofed Animals

Rendieren zijn lang semi-gedomesticeerd door de noordelijke Euraziatische taiga. Ze worden gedreven voor hun vlees, huiden en voor transport. Reeën - dat zijn heel kleine herten - komen veel voor in West-Rusland. Hun rechtopstaande gewei hebben niet meer dan drie tanden. In tegenstelling tot de meeste herten zijn homo's solitaire dieren. Wild zwijn leven in struikgewas en bossen uit Zuid-Rusland door Siberië. Hun dieet omvat zaden, wortels, eieren en zelfs dode dieren. Wonen in groepen, ze slapen in nauw contact met het lichaam en genieten van regelmatig wentelen.

Kleine herbivoren

Siberische eekhoorns komen veel voor in lariksbossen en eten zaden en insecten. Rode eekhoorns gedijen op dezelfde manier op conifeerzaden. Euraziatische vliegende eekhoorns leven langs beken in dichte bossen in Noordoost-Rusland. Ze voeden zich 's nachts op toppen van berk, els en coniferen. Bevers frequenteren ook de Russische bosstromen, voedend op bomen, wortels en waterplanten. De bevolking van Lemming explodeert om de paar jaar op de toendra en het grasland. Noorse Lemmings eten mos en gras; Arctische Lemmetjes geven de voorkeur aan de knoppen en schors van wilgen.

Gemeenschappelijke Carnivoren

Dassen worden aangetroffen overal waar bosvloeren zacht genoeg zijn om te graven. Sables en martens-familieleden van fretten-prooi op muizen en vogels. Sables eten ook veel conifeerzaden, soms ten koste van zaadetende vogels en zoogdieren. Marters zijn klimmers, vaak gezien in bomen. Wolverines, een verwante soort, zijn te vinden in Siberië. Leven op eieren, bessen en zoogdieren, wolverines zullen zelfs herten aanvallen. Poolvossen zijn te vinden in de noordelijke toendra. Ze voeden zich met lemmingen en vogels die op de grond nestelen en migreren naar bossen als voedsel schaars groeit. Wolven blijven gewoon in het noorden van Rusland. Ze veroorzaken soms problemen in strenge winters, die op boerderijdieren azen of menselijke voedselvoorraden overvallen.