science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe zuren een naam te geven

Een zuur is een verbinding die waterstofionen doneert wanneer opgelost in water. Wanneer het dit doet, geeft het ook de ionen vrij waaraan de waterstoffen waren gebonden voordat de verbinding in oplossing werd gebracht. Een waterstofion is positief geladen en staat bekend als een kation, terwijl het ion waaraan het was bevestigd negatief is geladen en bekend staat als een anion. Het anion is de belangrijkste overweging bij het benoemen van het zuur. De regels zijn eenvoudig, maar ze verschillen afhankelijk van of het zuur binair is, wat betekent dat het afkomstig is van een verbinding die waterstof en een ander element bevat, of oxo, wat betekent dat de waterstof is bevestigd aan een polyatomisch ion dat zuurstof bevat. >

TL; DR (te lang; niet gelezen)

Binaire zuren beginnen met "hydro-" en eindigen op "-ic". Oxozuren gebruiken niet het "hydro-" voorvoegsel. Als de naam van het anion eindigt op "-ate", eindigt de naam van het zuur op "-ic" en als de naam van het anion eindigt op "-ite", eindigt de naam van het zuur op "-ous. "
Een binair zuur benoemen

Een binair zuur bevat alleen waterstof en een ander element. Om dit te onderscheiden van een oxozuur, begint de naam altijd met "hydro-" in verwijzing naar het waterstofatoom. De tweede term in de naam is die van het anion, en het is gemakkelijk om dit een naam te geven. U wijzigt eenvoudig de laatste paar letters in de naam van het element in "-ic". Voeg ten slotte het woord 'zuur' toe en je bent klaar.

De HCl-verbinding bestaat bijvoorbeeld uit waterstof en chloor en produceert in oplossing een sterk zuur. Om dit zuur een naam te geven, begint u met "hydro-" en wijzigt u vervolgens de naam van het anion van chloor in chloor. Trek het woord 'zuur' aan en je hebt zoutzuur. Hier zijn twee andere voorbeelden:

  • HBr (waterstofbromide) -> broomwaterstofzuur

  • HI (waterstofjodium) -> joodwaterstofzuur


    Een oxozuur een naam geven

    Waterstof vormt gewoonlijk verbindingen met polyatomische ionen die zuurstof bevatten. Wanneer een dergelijke verbinding oplost in water om een zuur te vormen, is het polyatomische ion het anion. Het eerste dat u moet onthouden, is dat, omdat dit geen binaire zuren zijn, u niet het voorvoegsel 'hydro' gebruikt wanneer u ze een naam geeft. De naam van het zuur komt uitsluitend van de aard van het anion.

  • Als de naam van het ion eindigt op "-ate", verander het dan in "-ic" bij het benoemen van het zuur. Wanneer u bijvoorbeeld diwaterstoffensulfaat (H <2> SO 4) oplost in water, wordt dit zwavelzuur.


  • Als het anion nog één zuurstofatoom heeft dan een "-ate" ion, voeg dan het voorvoegsel "per-" toe. HCLO 3 is bijvoorbeeld waterstofchloraat en vormt dus chloorzuur in water. HCLO 4 daarentegen is perchloorzuur.


  • Als het ion een minder zuurstofatoom heeft dan een "-ate" ion, eindigt de naam op "-ite". Verander het naar "-ous" bij het benoemen van het zuur dat het vormt. Het nitraation is bijvoorbeeld NO 3 -, dus HNO 2 is waterstofnitriet en het wordt salpeterzuur in oplossing.


  • Als de ion heeft twee minder zuurstofatomen dan het "-ate" ion, hecht aan het voorvoegsel "hypo-" en gebruik het "-ous" -uiteinde. Het bromaation is bijvoorbeeld BrO 3 - dus HBrO is hypobroomzuur.