science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe wordt zoutgehalte berekend?

Zoutgehalte wordt gebruikt om de hoeveelheid zout in water te meten. Deze meting is van cruciaal belang voor veel mariene soorten omdat ze alleen binnen een bepaald zoutgehalte kunnen leven. Zoutgehalte varieert op basis van diepte en locatie. Bijvoorbeeld, de Atlantische Oceaan heeft zijn hoogste zoutgehalte in de Noord-Atlantische Oceaan op 35,5 en de laagste in de Zuid-Atlantische Oceaan op 34,5.

Meting

Zoutgehalte wordt gemeten in gram zout per kilogram water . Een zoutgehalte van twee zou bijvoorbeeld betekenen dat er twee gram zout in elke kilogram water zit.

Zoutgehalte versus diepte

Zoutgehalte neemt toe als de diepte van het water toeneemt omdat hogere zoutconcentraties toenemen de dichtheid van water.

Halocline-laag

De haloclinelaag bevindt zich tussen de oppervlaktelaag en de diepzee- laag water. Dit is het niveau waarop het zoutgehalte van water het snelst stijgt.

Elektrisch geleidingsvermogen

Het zoutgehalte van water kan worden bepaald door hoe gemakkelijk elektriciteit er doorheen stroomt. Hoe hoger de geleidbaarheid, hoe hoger het zoutgehalte.

Zoutgehalte in aquariums

Veel vissen hebben een bepaald zoutgehalte nodig om te leven, dus in aquariums moet het zoutgehalte constant worden gehouden.