science >> Wetenschap >  >> anders

Wat is DLD:de meest voorkomende aandoening waar je nog nooit van hebt gehoord?

Krediet:Josh Applegate/Unsplash

Taalontwikkelingsstoornis of DLD is een levenslange stoornis die taalbegrip en expressie beïnvloedt. Mensen met DLD vinden het moeilijker om te zeggen wat ze bedoelen en om anderen te begrijpen.

Ongeveer twee studenten in elk klaslokaal van 30 zullen DLD hebben, dus het komt ongeveer net zo vaak voor als ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) en veel vaker voor dan autisme.

DLD is zelfs beschreven als de meest voorkomende aandoening waar de meeste mensen 'nog nooit van hebben gehoord'.

Wij zijn onderzoekers in inclusief onderwijs, gespecialiseerd in hoe scholen leerlingen met taalproblemen het beste kunnen ondersteunen. We werken met veel van deze studenten en weten hoe gemakkelijk deze moeilijkheden worden gemist of verkeerd worden geïnterpreteerd.

Hoe gebeurt dit?

In een nieuwe studie heeft ons team van QUT's Centre for Inclusive Education meer dan 260 Australische leraren ondervraagd op zowel basisscholen als middelbare scholen.

We vroegen hen om te beoordelen hoe goed ze waren in het identificeren van studenten met DLD, van 1 ="slecht" tot 5 ="uitstekend." De gemiddelde respons was 2,77 (of net onder "redelijk").

De deelnemers kregen vervolgens een lijst met tien kenmerken en moesten de kenmerken identificeren die problemen met spraak weerspiegelen (hoe we geluiden en woorden zeggen), die problemen met taal weerspiegelen (hoe we ideeën delen) en die problemen met beide weerspiegelen. Het is belangrijk dat leraren onderscheid kunnen maken tussen de twee om de juiste ondersteuning te bieden.

Hun algehele nauwkeurigheid was 48%, wat suggereert dat leraren meer over DLD moeten weten dan ze denken. Verontrustend is dat discrepanties tussen de waargenomen en feitelijke kennis van leraren ervoor kunnen zorgen dat ze niet het professionele leren zoeken dat ze nodig hebben.

Onder de radar

DLD vliegt onder de radar omdat de kenmerken ervan subtiel zijn en gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Maar de implicaties zijn ernstig als leraren niet weten over DLD of hoe ze deze studenten kunnen ondersteunen.

Studenten met DLD worstelen academisch en sociaal omdat taal de manier is waarop vriendschappen worden gesloten en het schoolcurriculum wordt onderwezen. Studenten met DLD presteren vaak ver onder hun klasgenoten.

Zonder ondersteuning kunnen leerlingen met DLD zich gaan schamen, gefrustreerd en onbegrepen gaan voelen, wat kan leiden tot gedragsproblemen, schorsing, voortijdig schoolverlaten en werkloosheid.

Waar moeten ouders en leerkrachten op letten?

DLD is beschreven als "verstopt in het volle zicht" omdat het wordt aangezien voor andere dingen, zoals slecht gedrag of gebrek aan interesse in school.

Maar er zijn enkele indicatoren die aanleiding zouden moeten geven tot nader onderzoek door een gekwalificeerde logopedist. Deze omvatten:

 • moeilijkheden bij het leren lezen, gevolgd door het vermijden van lezen
 • problemen met schrijven, vaak gekenmerkt door fouten als het gaat om de volgorde in een verhaal (uitleggen wat er is gebeurd en wanneer)
 • moeite om instructies of aanwijzingen op te volgen. Problemen op dit gebied zijn vooral merkbaar wanneer het kind meerdere instructies krijgt, maar belangrijke stappen mist of verward raakt zonder hulp van leeftijdsgenoten te zoeken
 • die er spraakzaam uit zien, maar een relatief beperkte woordenschat hebben voor hun leeftijd. Een kind kan veel "vuller"-woorden gebruiken, zoals "dingen" of "dingen" in plaats van woorden die ze niet kennen of zich niet kunnen herinneren
 • vervangingen gebruiken die hetzelfde klinken maar niet dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld 'voldoende' in plaats van 'efficiënt' of 'vreedzaam' in plaats van 'specifiek'
 • het gebruik van verzonnen woorden of onjuiste woordcombinaties, zoals 'genomen' of 'renpaard', buiten de vroege schooljaren, wanneer dergelijke fouten niet ongewoon zijn.

Deze indicatoren worden vaak niet opgemerkt door leerkrachten en ouders/verzorgers die als tolk optreden en raden wat het kind werkelijk bedoelt zonder zelfs maar door te hebben dat ze het doen.

Hoewel het goed bedoeld is, kan dit betekenen dat de taalproblemen van het kind onopgemerkt blijven.

Wat helpt studenten met DLD?

Omdat DLD niet zo bekend is als ADHD of autisme, bestaan ​​er enkele misvattingen. Een daarvan is dat het kan worden "genezen" door middel van logopedie. Maar liefst vier op de vijf (81,7%) Australische leraren in de QUT-studie geloofden dat dit het geval was.

Hoewel ondersteuning van spraakpathologie belangrijk is, vooral in de vroege jaren, zal het geen oplossing bieden voor de voortdurende problemen met het begrijpen van kinderen met DDZ, vooral in de klas.

Hier kunnen docenten het verschil maken. In een andere studie die dit jaar werd gepubliceerd, vroegen we 50 studenten in de jaren 7 tot 10 met taal- en gedragsproblemen:"Wat maakt een uitstekende leraar?" Ze zeiden dat uitstekende leraren zichzelf gemakkelijk te begrijpen maakten door:

 • het verminderen van het aantal instructies en de "wordiness" van uitleg, evenals de snelheid en complexiteit van wat ze zeggen
 • pauzes inbouwen om leerlingen tijd te geven om instructies te verwerken
 • het verstrekken van schriftelijke instructies en eenvoudige visuele ondersteuning
 • belangrijke punten benadrukken en herhalen
 • nieuwe of lastige woorden introduceren en uitleggen
 • zorg ervoor dat ze de volledige aandacht van de leerlingen hebben voordat ze lesgeven
 • die aandacht regelmatig vasthouden door middel van signalen, gebaren en routines.

Deze eenvoudige praktijken zijn van cruciaal belang voor studenten met DLD, maar ze zijn ook gunstig voor alle studenten. Dit komt omdat we allemaal taal op dezelfde manier leren en verwerken. Als docenten heel duidelijk zijn met studenten, verkleint dit de kans dat een student overweldigd raakt of een les verkeerd begrijpt.

Waar nu naartoe

Ouders die zich zorgen maken over de taalontwikkeling, moeten contact opnemen met de leerkracht van hun kind, die contact kan opnemen met het leerondersteuningsteam van de school.

Ouders en leerkrachten kunnen ook toegang krijgen tot meer informatie over DLD op de website Raising Awareness of DLD, luisteren naar deze door de federale overheid ondersteunde podcast of deze QUT-presentatie over het ondersteunen van leerlingen met DLD in de klas.

Het belangrijkste is dat ze moeten weten en onthouden dat studenten met DLD met de juiste ondersteuning sociaal en academisch kunnen slagen.