science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Wat is een regressielijn?

Lineaire regressie is een proces in statistische wiskunde. Het geeft een numerieke maat voor de sterkte van een relatie tussen variabelen, waarvan er één, de onafhankelijke variabele, wordt verondersteld een associatie te hebben met de andere, de afhankelijke variabele. Merk op dat deze relatie niet wordt verondersteld een oorzaak en gevolg te zijn - hoewel het kan zijn - maar eenvoudig een van correlatie.

Een voorbeeld

Stel dat u een lijst met hardlopers opgeeft een trackteam, samen met hun individuele trainingslogboeken en 5K-runtijden. Je kunt aannemen dat het aantal mijlen dat ze in training lopen, M, hun 5K-prestaties beïnvloedt, T. Met M als de onafhankelijke variabele en T als de afhankelijke variabele, kun je een grafiek van T versus M plotten en deze grafiek gebruiken als een visuele schatting van de vraag of er een relatie bestaat.

De regressielijn

Zoals met elke rechte, heeft een regressielijn de vorm y = ax + b, waarin y de afhankelijke variabele is , a is de helling van de lijn, x is de onafhankelijke variabele en b is het punt op de y-as waar de lijn doorheen loopt.