science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Berekening van BTU-uitvoer van Watts

BTU's, of Britse thermische eenheden, is een meting van energie. Het meet de hoeveelheid energie die nodig is om 1 pond water te verwarmen met een enkele graad Fahrenheit. Het wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals water, elektriciteit, airconditioning en verwarming. Voor conversies is een enkele BTU 1,06 kilojoules waard, maar BTU's kunnen ook worden bepaald door het aantal Watts te vinden dat van een bepaalde machine wordt gegenereerd.

Zoek het aantal Watt dat wordt uitgevoerd. In de meeste gevallen worden watts gemeten in watt per uur of kilowatt per uur. Als het wordt gemeten in watt per uur, vermenigvuldig dit dan met 3.600 (60 seconden maal 60 minuten) om watts te vinden. Als de meting kilowatt per uur is, vermenigvuldig dan eerst met 3.600 en deel dan met 1.000 om kilowatt om te zetten in watt. Overweeg bijvoorbeeld 1 watt.

Vermenigvuldigd watt met 3,41. Dit is het aantal BTU's per uur in 1 watt. Door die berekening te gebruiken, voor het voorbeeld van 1 watt, is de BTU per uur 3,41.

Deel het aantal met 3600 om BTU's per uur om te zetten in eenvoudige BTU's. In het voorbeeld van 1 watt is de BTU-uitvoer 0,0009485.