science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een maximale waarde voor een polynoom te vinden

Polynomen worden gebruikt om functies weer te geven die geen rechte lijnen zijn door variabelen op te nemen die zijn verhoogd tot exponenten, zoals x ^ 2. Deze functies kunnen worden gebruikt voor het projecteren of tonen van een verscheidenheid aan gegevens, waaronder winst versus aantal werknemers, lettercijfers versus aantal studenten dat elke graad behaalt en populatie versus middelen. Het vinden van het maximum van een polynoom helpt u om het meest efficiënte punt te bepalen. Als u bijvoorbeeld een polynoom gebruikt om de winst te voorspellen ten opzichte van het aantal werknemers, geeft het maximum aan hoeveel werknemers u moet inhuren en wat uw winst op dat moment zou zijn.

Rangschik de polynoom in de volgende uit: ax ^ 2 + bx + c waarbij a, b en c getallen zijn. Als u bijvoorbeeld 5 + 12x - 3x ^ 2 had, zou u het herschikken om -3x ^ 2 + 12x + 5 te lezen.

Bepaal of a, de coëfficiënt van de x ^ 2-term, positief is of negatief. Als de term positief is, is de maximale waarde oneindig omdat de waarde blijft toenemen als x toeneemt. Als dit negatief is, gaat u verder met stap 2.

Gebruik de formule -b /(2a) om de x-waarde voor het maximum te vinden. Als uw polynoom bijvoorbeeld -3x ^ 2 + 12x + 5 was, zou u -3 gebruiken voor a en 12 voor b en krijgt 2.

Steek de x-waarde gevonden in stap 3 in de oorspronkelijke polynoom om de maximale waarde van het polynoom te berekenen. Als u bijvoorbeeld 2 hebt aangesloten op -3x ^ 2 + 12x + 5, krijgt u 17.