science >> Wetenschap >  >> Natuur

Milieuvraagstukken van Desert Biome

Biomen zijn regio's op de planeet die gedifferentieerd zijn door hun klimaat en de dieren en vegetatie die ze ondersteunen, aldus de World Wildlife Foundation. Biomen van de woestijn hebben een zeer lage neerslag en - vergelijkbaar met andere biomen op de planeet - unieke milieukwesties.

Arid Environment

Een gebrek aan water voorkomt dat een woestijn veel planten- en dierenleven ondersteunt, hoewel sommige soorten gedijen in deze omgeving. Ontluikende menselijke populaties aan de randen van de woestijn belasten de watervoorziening, die de toch al schaars aanwezige flora en fauna aantast.

Woestijnvorming

Woestijnvorming is het proces waarbij eens bruikbaar land onherbergzaam wordt en zijn vermogen om het leven te ondersteunen, in wezen onbruikbaar worden. Woestijnvorming groeit als gevolg van misbruik van landbronnen, zoals overlandbouw en overbeweiding.

Menselijke activiteit

Hoewel droogten woestijnvorming veroorzaken, is menselijke activiteit de grootste oorzaak, meldt de Verenigde Naties . Overkweek, slecht gedraineerde irrigatiesystemen, slecht beheer van beschikbaar water, graven naar fossiele brandstoffen en introductie van invasieve soorten zijn slechts enkele van de milieuproblemen in woestijnbiotopen die door mensen zijn gemaakt.