science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een gemiddelde cijfer berekenen

Wanneer u een cursus volgt, is het verontrustend om in het ongewisse te blijven over uw cijfer, vooral als de docent de studenten geen regelmatige updates biedt. Een gemiddelde cijfer in het Amerikaanse openbare schoolsysteem is een C, die wordt gekwantificeerd als een percentage van of tussen de scores van 70% en 79%. Door uw persoonlijke gemiddelde score te berekenen, kunt u ontdekken of uw cijfer boven, onder of gemiddeld staat.

Een persoonlijk gemiddelde berekenen

Verzamel alle opdrachten van het semester. Converteer hun scores naar een gemeenschappelijke noemer. Als de scores alle percentages van 100 zijn, is dit al gebeurd. Als ze worden gewogen door uit verschillende punten te worden gescoord, ga je door naar Deel 2. Als sommige van je opdrachten ontbreken, is het resultaat scheef.

Voeg alle scores samen toe. Als je dit semester 10 opdrachten hebt voltooid en 90% hebt ontvangen voor elk van hen, is je score 900 van de 100%.

Deel de som van je score (900) door het aantal opdrachten dat je dit semester hebt voltooid (10). Het quotiënt in decimale vorm is uw gemiddelde cijfer. In het voorbeeld, met 10 voltooide opdrachten en 90% scoren, is de gemiddelde score 90%. Als u een opdracht niet voltooit, neemt uw gemiddelde meer dan een slecht cijfer.

Gemiddelden berekenen voor gewogen scores

Voeg de noemers (de onderste cijfers) toe in alle breuken van de toewijzingen, negeer hun tellers. Als je vier opdrachten hebt behaald op 12, 10, 7 en 5 punten, zijn de totale mogelijke punten 34.

Voeg de tellers (de hoogste cijfers) van de breuken toe. Als u bijvoorbeeld slechts twee punten op alle toewijzingen hebt gemist, is uw resultaat 32/34.

Deel het bovenste cijfer door het onderste getal om ofwel een 1 (voor 100%) of een decimaal voor iets lager. De eerste twee cijfers van het decimaal zijn uw gemiddelde percentage. In dit voorbeeld is 32 gedeeld door 34, 94 of 94%.