science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Berekening van gemiddelde deviatie

Gemiddelde afwijking is een statistische maat voor de gemiddelde afwijking van waarden van het gemiddelde in een steekproef. Het wordt eerst berekend door het gemiddelde van de waarnemingen te vinden. Het verschil van elke waarneming van het gemiddelde wordt dan bepaald. De afwijkingen worden vervolgens gemiddeld. Deze analyse wordt gebruikt om te berekenen hoe sporadische waarnemingen van het gemiddelde zijn.

Gegevenswaarden in een kolom weergeven, bijvoorbeeld:
2 5 7 10 12 14

Zoek het gemiddelde van deze waarden door ze toe te voegen en vervolgens te delen door het aantal waarden. In ons voorbeeld is het gemiddelde 8.3 (2 + 5 + 7 + 10 + 12 + 14 = 50, gedeeld door 6).

Zoek het verschil tussen elke waarde en het gemiddelde. In ons voorbeeld zijn de verschillen: 2 - 8.3 = 6.3 5 - 8.3 = 3.3 7 - 8.3 = 1.3 10 - 8.3 = 1.7 12 - 8.3 = 3.7 14 - 8.3 = 5.7

Bereken het gemiddelde van de verschillen door ze toe te voegen en te delen door het aantal waarnemingen. Het gemiddelde van de verschillen in ons voorbeeld is 3,66: (6,3 + 3,3 + 1,3 + 1,7 + 3,7 + 5,7 gedeeld door 6).