science >> Wetenschap >  >> Elektronica

Hoe wordt Wattage berekend?

De maateenheid voor elektrisch vermogen is de watt. Wattage vertegenwoordigt de hoeveelheid werk gedaan of elektriciteit verbruikt per tijdseenheid. Eén watt wordt gedefinieerd als één joule per seconde. Wattage is het product van spanning en stroom.

Wattage kan worden gezien als de kracht van water dat uit een slang komt. De kracht van het water is een product van druk en stroomsnelheid.

Voltage

Spanning vertegenwoordigt het elektrische potentieel van energie. Het kan worden beschouwd als vergelijkbaar met waterdruk in een slang.

Eén volt is gedefinieerd als één joule per coulomb. Een joule is het werk gedaan door één ampère stroom die één Ohm van weerstand gedurende één seconde passeert. Een coulomb is één eenheid van elektrische lading.

Huidige

Stroom vertegenwoordigt de stroom van elektrische lading per tijdseenheid. Het kan worden vergeleken met de stroomsnelheid van water door een slang. De ampère of amp is de eenheid die wordt gebruikt voor het weergeven van de stroom. Eén ampère is gelijk aan één coulomb per seconde.

Wattage berekenen

De formule voor het berekenen van wattage is:

W (joules per seconde) = V (joules per coulomb) x A (coulomb per seconde) waarbij W watt is, V is volt en A stroomsterkte is.

Praktisch gezien is wattage het geproduceerde of gebruikte vermogen per seconde. Een gloeilamp van 60 watt gebruikt bijvoorbeeld 60 joules per seconde. Het wattage van de lamp is het product van de spanning waarmee het werkt en de snelheid van de stroom die er doorheen vloeit.