science >> Wetenschap >  >> Chemie

Wat zijn voorbeelden van een toename van entropie?

De entropie van een chemisch systeem is afhankelijk van zijn energie en zijn veelvoud, of van hoeveel verschillende manieren waarop zijn atomen en moleculen kunnen worden gerangschikt. Door nieuwe arrangementen of energie toe te voegen, verhoog je de entropie. Een diamant heeft bijvoorbeeld een lage entropie omdat de kristalstructuur zijn atomen op hun plaats fixeert. Als je de diamant inslaat, neemt de entropie toe, omdat het originele eenkristal honderden kleine stukjes wordt die op veel manieren kunnen worden herschikt.

Voorbeelden uit de chemie

Brandhout illustreert een toename van de entropie. Het hout begint als een enkel, solide object. Vuur verbruikt het hout, geeft energie vrij samen met koolstofdioxide en waterdamp en laat een stapel as achter. De atomen in de dampen en gassen trillen energetisch en verspreiden zich in een zich steeds uitbreidende wolk. Het oplossen van zout in water is een ander voorbeeld van toenemende entropie; het zout begint als vaste kristallen en het water splijt de natrium- en chlooratomen in het zout in afzonderlijke ionen, vrij bewegend met watermoleculen. Een stuk ijs heeft een lage entropie omdat de moleculen op hun plaats zijn bevroren. Voeg warmte-energie toe en entropie neemt toe. Het ijs wordt water en de moleculen bewegen als popcorn in een popper