science >> Wetenschap >  >> Chemie

Welke brandwonden heter: ethanol of methanol?

Ethanol of ethylalcohol en methanol of methylalcohol zijn hernieuwbare brandstofbronnen, gemaakt van plantaardige materialen, variërend van maïs en suikerriet tot landbouw- en houtafval. Buiten zorgvuldig gecontroleerde omgevingen, zoals laboratoria, variëren de brandtemperatuur en andere kenmerken van deze materialen enigszins, afhankelijk van onzuiverheden en andere factoren, en vergeleken met andere brandstoffen hebben ze relatief vergelijkbare piekvlam- en vlampuntstemperaturen.
< h2> Te warm om te verwerken

De piekvlamtemperatuur van ethanol is 1.920 graden Celsius (3.488 graden Fahrenheit), terwijl de piekvlamtemperatuur van methanol 1.870 graden Celsius (3.398 graden Fahrenheit) is. Ethanol heeft ook een hoger vlampunt dan methanol: ongeveer op 14 graden Celsius (57,2 graden Fahrenheit) tot methanol's 11 graden Celsius (51,8 graden Fahrenheit) vlampunt. Het vlampunt van een vluchtige vloeistof is de laagste temperatuur waarbij het kan verdampen om een ​​ontvlambaar mengsel in het gebied te vormen. De zelfontbrandingstemperatuur, de minimumtemperatuur waarbij het materiaal ontbrandt zonder dat er een vlam of vonk aanwezig is, is echter hoger voor methanol dan voor ethanol.