science >> Wetenschap >  >> Chemie

Wat is een Cul Ionische verbinding?

CuI is de afkorting voor elementaire symbolen voor de ionische chemische verbinding koper (I) jodide, ook bekend als cuprous jodide. CuI is een vaste stof gevormd uit een mengsel van het metaalelement koper en het halogeenjodium. Het heeft verschillende toepassingen in de chemie en de industrie.

Ionische verbindingen

Een ionische verbinding vormt wanneer een atoom van één element een of meer elektronen doneert aan een atoom van een ander element. Het eerste atoom wordt positief geladen en de tweede wordt negatief geladen. De twee atomen kleven nu samen vanwege de elektrostatische aantrekking tussen hun tegengestelde ladingen. Dit staat bekend als een ionische binding. Natriumchloride, of tafelzout, is een bekende ionische verbinding.

Over CuI

CuI is een ionische verbinding waarvan elk molecuul is gemaakt van één koper (Cu) en één atoom van jodium (I). Het koperatoom is positief geladen en het jodium is negatief geladen, dus er zit een ionische binding tussen. Het is volledig geschreven als koper (I) jodide om aan te tonen dat het koper een oxidatietoestand van 1 heeft, wat betekent dat het één elektron heeft opgegeven.

Eigenschappen

CuI is een witte kristallijne poeder met een dichtheid van 5,7 gram per kubieke centimeter. Het smelt bij 606 graden C. Het is hoofdzakelijk onoplosbaar in water, wat ongebruikelijk is voor een ionische verbinding. Het wordt van nature als de minerale marshite gevonden maar kan ook chemisch worden gesynthetiseerd.

Toepassingen

CuI is een ingrediënt in verschillende synthetische chemische reacties. Het wordt ook toegevoegd aan nylon om de weerstand tegen hitte en licht te verhogen en is gebruikt om een ​​testpapier te produceren om de aanwezigheid van kwikdamp aan te tonen. CuI is gebruikt om wolken "te zaaien" om regen te produceren.