science >> Wetenschap >  >> anders

Wereldwijd bewijs van verband tussen ongelijkheden in onderwijs en cognitief functioneren van oudere volwassenen

Een recent artikel gepubliceerd in Economie en menselijke biologie door LISER- en UniLu-onderzoekers (J. Olivera, F. Andreoli, A.K. Leist en L. Chauvel) documenteert de aanhoudende effecten van onderwijsongelijkheden in het verleden op de verschillen in cognitief functioneren die tegenwoordig worden waargenomen bij ouderen in 29 landen. Intact cognitief functioneren op oudere leeftijd verwijst naar aandacht, denken, begrip, aan het leren, besluitvorming en probleemoplossing. Op oudere leeftijd, hogere aanvangsniveaus van cognitief functioneren zijn nog belangrijker, omdat processen van cognitieve veroudering leiden tot achteruitgang in cognitief functioneren. Vanuit een economisch perspectief, cognitieve vaardigheden zijn een indicator van het geaccumuleerde menselijk kapitaal dat in de loop van de tijd afneemt.

Hoewel veel onderzoeken zich hebben gericht op het meten van het niveau van cognitief functioneren en de determinanten ervan, Er is weinig bekend over de ongelijkheden in cognitief functioneren op oudere leeftijd. Echter, de mate en determinanten van cognitieve ongelijkheden op oudere leeftijd kunnen belangrijke informatie opleveren voor inspanningen op het gebied van volksgezondheid en beleidsvorming. De verdeling van cognitief functioneren op oudere leeftijd kan een onontwikkeld potentieel voor cognitief functioneren weerspiegelen als gevolg van onderwijsongelijkheden in het vroege leven en gebrek aan onderwijskansen. Daarom, hoge ongelijkheid in ouderdomscognitie kan in verband worden gebracht met lage gemiddelde niveaus van ouderdomscognitie. Gezien de hoge kosten van cognitieve stoornissen en het belang ervan voor de gezondheidsuitgaven, verwacht wordt dat een hoge ongelijkheid in cognitief functioneren de duurzaamheid van de gezondheidszorg kan ondermijnen.

In een breder perspectief, ongelijkheid in kennis van ouderen kan ook verband houden met de verdeling van welzijn onder ouderen. In feite, cognitief functioneren kan belangrijke dimensies voor deze bevolkingsgroep bepalen, zoals autonomie, mentale gezondheid, en planningsvermogen, onder andere. Het is aangetoond dat onderwijsongelijkheden op lange termijn gevolgen hebben voor het belemmeren van gelijke kansen voor de accumulatie van middelen gedurende de levensloop.

De studie maakt gebruik van alle openbaar beschikbare en representatieve ouderdomsenquêtes met vergelijkbare informatie om de ongelijkheden in cognitief functioneren in 29 landen te beoordelen. De studie beschouwt verschillende metingen van cognitief functioneren die goed worden beschouwd als indicatoren van cognitieve prestaties van oudere personen. Een daarvan is het 'delayed recall memory', het aantal correct herinnerde woorden van een 10-woordenlijst die eerder door de interviewer is voorgelezen. Het is gebleken dat een stijging van één procentpunt in de Gini-index van het verleden onderwijs wordt geassocieerd met een stijging van 0,45 procentpunt in de Gini-index van vertraagd geheugen. Dit betekent dat bijna de helft van de ongelijkheid in ouderdomscognitie kan worden verklaard door in het verleden ervaren onderwijsongelijkheden.

Het is algemeen bekend dat kansenongelijkheid ontstaat wanneer individuele omstandigheden, zoals opvoeding of geslacht, van invloed zijn op het opleidingsniveau en daarmee op de ongelijkheid in het onderwijs. Een zeer relevant resultaat van dit onderzoek is de bevinding dat ongelijke onderwijskansen - als gevolg van verschillen in ouderlijke achtergrond en geslacht - ook significante en aanhoudende effecten hebben op de ongelijkheid van ouderdomscognitie.