science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe Basic Pre-Algebra-vergelijkingen te verklaren

Het oplossen van algebraïsche vergelijkingen komt neer op één eenvoudig concept: oplossen voor het onbekende. Het basisidee achter hoe dit te doen is eenvoudig: wat je doet aan de ene kant van een vergelijking, moet je doen met de andere. Zolang u dezelfde bewerking aan beide kanten van de vergelijking uitvoert, blijft de vergelijking in evenwicht. De rest doet eenvoudigweg een reeks rekenfuncties om de complexe vergelijking uit elkaar te halen in een poging om de variabele x zelf te krijgen.

Schrijf de vergelijking op in de eenvoudigste bewoordingen. Dit concept klinkt misschien angstaanjagend, maar door ingewikkelde functies zoals vierkantswortels en exponenten weg te nemen, reduceer je de complexiteit van het probleem drastisch. Bijvoorbeeld: 2t - 29 = 7. Deze vergelijking is al in de eenvoudigste bewoordingen uitgedrukt en is klaar om uit elkaar te worden gehaald en opgelost.

Begin met oplossen voor x. Het basisprincipe achter algebra is om de variabele (x) aan één kant alleen te krijgen en een cijfer aan de andere kant van het gelijkteken. De oplossing voor elk algebra-probleem zou er uiteindelijk als volgt uit moeten zien: x = (elk getal), waarbij x de onbekende variabele is en (een willekeurig aantal) wat overblijft na een reeks wiskundige functies. Om dit te bereiken, moet u een reeks berekeningen uitvoeren aan beide zijden van het gelijkteken. De enige regel hier is om ervoor te zorgen dat wat je doet aan de ene kant, je doet met de andere. Hierdoor blijft de algebraïsche zin waar. Als u bijvoorbeeld 29 aan de linkerkant toevoegt om t te isoleren, moet u ook 29 aan de rechterkant toevoegen om de vergelijking in evenwicht te brengen.

2t-29 = 7 2t-29 + 29 = 7 + 29 2t = 36

Ga door met isoleren door berekeningen één voor één te verwijderen. De volgende stap in dit voorbeeld is om beide zijden te verdelen.

2t /2 = 36/2

t = 18 Nu heb je de vergelijking opgelost.

Controleer uw antwoord. Om je ervan te verzekeren dat je het probleem goed hebt opgelost, sluit je je antwoord weer aan op het oorspronkelijke probleem. Nadat u de vereiste berekeningen voor het oplossen van t heeft uitgevoerd, moet u het oorspronkelijke probleem berekenen door t te vervangen door uw antwoord. Bijvoorbeeld:

2 (18) -29 = 7

36-29 = 7

7 = 7

Het antwoord balanceert. Deze vergelijking is opgelost.

Tip

De enige fout die je kunt maken bij het oplossen van algebra-vergelijkingen is het onevenwichtig maken van de vergelijking. Zolang u de functies aan beide zijden uitvoert, is het proces correct, hoewel u mogelijk meer stappen moet ondernemen om het onbekende op te lossen.