science >> Wetenschap >  >> Natuur

De voedselketen van zoutwatervissen

Voedselketens en voedselwebben vormen de basis voor al het leven op aarde. Elk ecosysteem heeft zijn eigen unieke organismen en manier waarop die organismen met elkaar in wisselwerking staan. De manier waarop alle voedselketens werken, volgt hetzelfde basispatroon: producenten (meestal planten) zetten zonlicht om in voedsel. Primaire consumenten zijn de herbivoren. Secundaire consumenten eten de herbivoren, terwijl tertiaire consumenten zowel primaire als secundaire eten, enzovoort. De spelers verschillen van habitat tot habitat, waarbij verschillende wezens de rollen op verschillende manieren invullen.

Primaire Producenten Marine

In de zeewereld valt de rol van primaire producent in zeewier, zeegras en fytoplankton . Zeewier en zeegras zijn multicellulaire algen en planten die respectievelijk onder water groeien en fotosynthetiseren als terrestrische planten. Sommige zijn geroot en zijn beperkt tot ondiepe gebieden, terwijl andere zijn ontworpen om te zweven. Fytoplankton zijn eencellige fotosynthetische organismen - algen en cyanobacteriën - die het bovenste niveau van de oceaan bewonen, en er zijn veel van. Ze zijn divers, klein en de belangrijkste basis voor het leven in de oceanen omdat ze de voedselbron zijn voor de volgende stap in de keten - het zoöplankton.

Mariene primaire en secundaire consumenten

Zooplankton zijn nauwelijks groter dan het fytoplankton dat ze eten. Sommige zijn eencellig, maar de meeste zijn meercellig en omvatten garnalen, krill en de larvale vormen van grotere dieren zoals vissen en kwallen. Dit zijn de herbivoren. Ze voeden zich met het fytoplankton en worden door de vleeseters gevoed in de volgende stap in de keten. Hoewel secundaire consumenten sommige garnalen kunnen opnemen, zijn het meestal kleine vissen zoals haring en sardines en de juveniele stadia van grotere vissen en kwallen. Schaaldieren zoals kreeften en krabben vallen ook in deze categorie.

Mariene tertiaire consumenten

Op het volgende niveau in de keten bevinden zich de grotere roofvissen en inktvissen. Dit zijn actieve jagers die door de oceanen zwerven op zoek naar scholen kleinere vissen, zoals sardines, om zich te voeden. Voorbeelden van deze vissen zijn tonijn, makreel en kabeljauw. De meeste van deze soorten worden behoorlijk groot - geelvintonijn bijvoorbeeld, kan tot 110 inch (9 voet) lang worden en gemiddeld ongeveer 400 pond wegen. Ze reizen en jagen op scholen en zijn geen erg kieskeurige eters; ze zullen alle vissen eten die kleiner zijn dan zijzelf (inclusief anderen van hun eigen soort), evenals schaaldieren en inktvis.

Topvoorspellers

In de voedselketen van zeevissen, de roofdieren zijn haaien. Hoewel niet alle haaien jagers zijn (de grootste, de walvishaai, eet vooral zoöplankton), zijn veel vraatzuchtige roofdieren. Grote haaien zullen, in verschillende stadia van hun leven, alles eten, van haring tot tonijn tot zeehonden. En ze worden groot; de gemiddelde vrouwelijke grote witte is 15-16 voet lang. Haaien delen de roofdiervlek op de oceaan met grote inktvissen, zeehonden, dolfijnen en tandwalvissen. Al deze vissen voeden zich met vis van verschillende groottes en zijn daarom belangrijk in de visvoedselketen.