science >> Wetenschap >  >> Natuur

Wat is catastrofisme in de biologie?

Volgens de Franse doctrine van catastrofisme van de Franse paleontologie-oprichter Georges Cuvier veroorzaken natuurrampen lokale of soortenbrede uitsterving die de weg banen voor nieuwe soorten. In deze theorie zijn soorten onveranderlijk en veranderen ze niet om andere soorten voort te brengen, zoals het geval is met het langzaam evoluerende proces van evolutie. In plaats daarvan schept de catastrofale verwijdering van één soort abrupt kansen voor de vooruitgang van bestaande soorten.

Evolutie van catastrofisme

Toen Cuvier voor het eerst catastrofisme voorstelde, kwamen rampen uitsluitend voort uit natuurlijke verschijnselen. Fundamentalisten namen echter snel de doctrine over om dramatische, bijbelse gebeurtenissen te ondersteunen die de natuurlijke wereld vormden, zodat catastrofisme in ruime mate werd geassocieerd met bovennatuurlijke catastrofes. Uiteindelijk bleek Darwin's evolutietheorie nuttiger in het verklaren van soortvariatie en werd catastrofisme afgewezen. Het werd echter aan het eind van de 20e eeuw heropend als neocatastrofiet om grootschalige gebeurtenissen, zoals het uitsterven van de dinosaurussen, te verklaren.