science >> Wetenschap >  >> Natuur

Bereken Bèta Diversiteit

Bèta-diversiteit meet de verandering in diversiteit van soorten van de ene omgeving naar de andere. In eenvoudiger bewoordingen berekent het het aantal soorten dat niet hetzelfde is in twee verschillende omgevingen. Er zijn ook indices die bètadiversiteit meten op een genormaliseerde schaal, meestal van nul tot één. Een index met een hoge bèta-diversiteit geeft een lage mate van overeenkomst aan, terwijl een index met lage bètasdimensie een hoge mate van overeenkomst vertoont.

Berekening basisbèdastiversiteit

Laten \\ "S1 \\" het totaal zijn aantal soorten in de eerste omgeving.

Laat \\ "S2 \\" het totale aantal soorten in de tweede omgeving zijn.

Laat \\ "c \\" het aantal soorten zijn dat de twee omgevingen hebben met elkaar gemeen.

Laten we het? ben beta-diversiteit.

Dan? = (S1-c) + (S2-c). Dat wil zeggen, trek c af van S1 en trek c vervolgens af van S2. Voeg het resultaat van beide aftrekkingen toe, en dat is de bèta-diversiteit.

Voorbeeld

Twee omgevingen hebben in totaal 12 soorten: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

In environment 1 zijn er 10 soorten: AJ.

In environment 2 zijn er 7 soorten: FL.

Beide omgevingen hebben FJ; ze hebben 5 soorten gemeen.

Dus? = (10-5) + (7-5) = 7. De betaverscheidenheid van de twee omgevingen is 7. Dat wil zeggen, er zijn zeven soorten die ofwel alleen in omgeving één zijn of alleen in omgeving twee.

Basisbèta-diversiteitsindex

Dezelfde variabelen als voorheen: S1, S2, c en?.

Vermenigvuldig c met twee.

Deel dit getal door de som van S1 en S2 (S1 + S2). Dat nummer is de bèta-diversiteitsindex.

Voorbeeld

Dezelfde situatie als voorheen.

C is gelijk aan 5, dus tweemaal dat is 10.

S1 + S2 is 17.

10 gedeeld door 17 is 0.59, dus 0.59 is de diversiteitsindex.