science >> Wetenschap >  >> Geologie

De voor- en nadelen van waterkeringen

Overstromingen kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan de economie, het milieu, de infrastructuur en eigendommen. Overstromingen kunnen worden veroorzaakt door kleine waterlopen, directe afvoer van het oppervlak, de oceaan, rivieren en ondergrondse afwateringssystemen. Er zijn veel verschillende soorten waterkeringen ontwikkeld die in de loop der jaren zijn ontwikkeld om tegen overstromingen te beschermen. Het beheer van overstromingsrisico's en de ontwikkeling en implementatie van waterkeringen heeft zowel voor- als nadelen.
Kosten

Hoewel waterkeringen effectief kunnen zijn bij het beschermen van eigendommen en hulpbronnen, kunnen ze ook erg duur zijn om te installeren en in stand houden. Bijvoorbeeld, een 3-voet sectie van zeewering kost ongeveer $ 10.000. Als deze zeewering elk jaar miljoenen dollars schade kan voorkomen, kan de potentiële schade opwegen tegen de kosten. Als het gebied echter niet gevoelig is voor overstromingsschade, zijn de kosten mogelijk niet gerechtvaardigd.
Bescherming

Veel soorten waterkeringen, zoals zeeweringen, offshore bar- en rotsbekledingen, bieden aanzienlijke bescherming aan een kustlijn. In het bijzonder kunnen ze golven afbuigen, golfenergie absorberen, de basis van kliffen beschermen en stranderosie stoppen. Deze waterkeringen beschermen huizen in overstromingsgebieden en verminderen de snelheid van erosie, waardoor fundering en structurele schade op de lange termijn worden voorkomen. Ze besparen ook geld op het gebied van wegeninfrastructuur.
Natuurlijke habitats

Hoewel waterkeringen huizen, wegen en steden beschermen, bieden ze ook bescherming aan natuurlijke habitats. Veel kusten zijn natuurgebieden en waterkeringen helpen deze gebieden te behouden. Verschillende soorten waterkeringen, vooral die welke zijn geclassificeerd als natuurlijke systemen, bevorderen de biodiversiteit. Wetlands die fungeren als uiterwaarden ondersteunen een breed scala aan vogels, terwijl vijvers salamanders, bloedzuigers en waadvogels ondersteunen.
Economische voordelen

Hoewel waterkeringen duur kunnen zijn om te bouwen en te onderhouden, zijn er verschillende economische voordelen aan worden gehad. Door overstromingsgebieden en wetlandsystemen aan te leggen om overstromingswater af te leiden, ontstaan nieuwe economische mogelijkheden. Deze wetlands kunnen toerisme en zoetwatervisserij ondersteunen. Wetlands spelen ook een belangrijke rol in de watervoorraden omdat deze gebieden waterverontreinigende stoffen opslaan en filteren. Wanneer uiterwaarden niet vol water zijn, kunnen ze gras groeien en worden gebruikt als graasgebieden.