science >> Wetenschap >  >> Fysica

Anemometer lezen

Anemometers worden gebruikt om windsnelheid of luchtdruk te meten, afhankelijk van de stijl van de anemometer. De meest bekende vorm, de bekeranemometer, werd in 1846 uitgevonden door John Thomas Romney Robinson en is voorzien van vier hemisferische bekers die onder een hoek van 90 graden zijn gerangschikt. Het maken van deze vorm van windmeter is een gebruikelijk schoolwetenschapsproject, maar het lezen ervan vereist een beetje wiskundige vaardigheden.

Markeer een kopje als referentiebeker door het te schilderen of een stuk garen te binden aan de staaf waaraan het is bevestigd is bijgevoegd.

Plaats de windmeter in de wind. De cups zijn al gerangschikt om het briesje te vangen.

Bereken de afstand die de referentiebeker zal afleggen om één keer rond de as te draaien door de lengte van de staaf uit de as te nemen, te verdubbelen en te vermenigvuldigen met de waarde van pi . (Dit is de formule voor het vinden van de omtrek van een cirkel van zijn straal.) Converteer deze afstand naar gemak voor voeten of meters.

Tel het aantal keren dat de referentiebeker een volledige omwenteling maakt rond de as in een minuut.

Vermenigvuldig de afgelegde afstand in één omwenteling met het aantal keren dat de referentiebeker rond de as draaide. Dit levert een geschatte windsnelheid in voet per minuut of meter per minuut.

Zet deze waarde om naar afstand per uur door te vermenigvuldigen met 60. Als de afstand in voeten wordt gemeten, deel dan met 5.280 om een ​​geschatte windsterkte te produceren snelheid in mijlen per uur. Als de afstand in meters wordt gemeten, deelt u deze door 1.000 om een ​​geschatte windsnelheid in kilometers per uur te produceren.

Tip

Een andere manier om de windsnelheid te berekenen met een windmeter, is met een auto te rijden op een lage, vaste snelheid op een windstille dag met de anemometer uit het raam en tel het aantal omwentelingen dat de beker in een minuut maakt. Als de auto op 10 mph rijdt en de beker 100 omwentelingen maakt, dan wanneer de beker 100 omwentelingen maakt wanneer de anemometer stationair is, is de windsnelheid 10 mph. Dit vormt een baseline; als het aantal omwentelingen meer of minder is, deel dit aantal dan door het basislijnaantal omwentelingen en vermenigvuldig met de basislijnsnelheid om de werkelijke windsnelheid te bepalen. (In het gegeven voorbeeld, als de beker 120 omwentelingen maakt, deel dan met 100, vermenigvuldig dan met 10 om een ​​schijnbare windsnelheid van 12 mph te produceren.)

Maak deze basiswaarneming niet op een drukke straat.

Waarschuwing

Houd er rekening mee dat tijdens de minuut dat je revoluties meet, de wind opnieuw kan opstuiven, afsterven en vlagen. U bent op zoek naar een gemiddelde windsnelheid. Houd er ook rekening mee dat het vermogen van de anemometer om windsnelheid te meten wordt beperkt door wrijving van de as en slepen vanuit de wind zelf. Nauwkeuriger bekeranemometers hebben slechts drie bekers gerangschikt in een gelijkzijdige driehoek.