science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe Mollen Geproduceerde Producten Berekenen

Bij het uitvoeren van een laboratoriumexperiment is het belangrijk om te bepalen hoeveel product er is geproduceerd. Dit kan worden gedaan met behulp van berekeningen zoals de massabepaling en het percentage rendement. Op basis van de grammen geproduceerd product, is het mogelijk om het aantal geproduceerde mollen te bepalen. Het berekenen van de mol van het product is nuttig voor het bepalen van experimentele fouten en het schrijven van laboratoriumconclusies. Het is een proces dat kan worden gedaan met eenvoudige wiskundige bewerkingen en concepten.

Schrijf de chemische reactie op voor het experiment. Vaak is deze vergelijking te vinden in de handleiding van het laboratorium; als dat niet het geval is, schrijf het op en breng het in evenwicht. Bijvoorbeeld, in de synthesereactie van natrium en chloor, is de chemische vergelijking Na + Cl2, die u NaCl2 geeft.

Bepaal de massa van het product. Wanneer het experiment is voltooid, wordt de massa doorgaans berekend door het product te wegen met een gram-balans. De uiteindelijke massa van het product kan bijvoorbeeld 202,0 gram natriumchloride (NaCl2) zijn.

Bepaal de molecuulmassa van het product. Door de molecuulmassa's van de elementen van het product op te zoeken en deze bij elkaar te voegen, kunt u de molecuulmassa van het product bepalen. De molmassa voor Na is bijvoorbeeld 22,99 g. De molecuulmassa voor Cl is 35,45. In NaCl2 zijn er 2 mol Cl, dus vermenigvuldig 35,45 bij 2. Dit levert 70,90 g op. Als u 22,99 g en 70,90 g toevoegt, krijgt u een molecuulgewicht van 93,89 g /mol NaCl2.

Gebruik dimensionale analyse om de verhoudingen voor de molberekening te schrijven. Noteer in de eerste verhouding 202,0 g NaCl2 over 1. In het tweede rantsoen schrijft u 1 mol NaCl2 over 93,89 g NaCl2.

Vermenigvuldig beide verhoudingen samen om het aantal mol geproduceerd product te bepalen. Het uiteindelijke antwoord zou 2.152 mol NaCl2 moeten zijn.