science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe zout kristalliseren te maken

Zout is uiterst oplosbaar in water. Zee- of oceaanwater is een van de belangrijkste bronnen van wereldwijde aanvoer van zout. Van oudsher was zout een gewaardeerde grondstof en werd het genoeg gewaardeerd om een ​​valuta te worden op veel locaties over de hele wereld. Het terugwinnen van zout uit zeewater gebeurt door verdamping van water en totdat het zout begint te kristalliseren. Kristallisatie treedt op wanneer de concentratie van een chemische stof groter is dan de oplosbaarheid in het specifieke oplosmiddel. Initiatie van kristalvorming vindt plaats door de toevoeging van een entkristal of de aanwezigheid van een onregelmatigheid in het oppervlak van de container.

Vorm een ​​zoutoplossing door zout aan water toe te voegen. Voeg zout toe aan een beker water onder roeren totdat er geen zout meer oplost. Dit vormt een verzadigde zoutoplossing. U hebt het maximale oplosbaarheidspunt bereikt voor zout in water onder de temperatuur- en druktoestand van uw locatie.

Verwarm de zoutoplossing op een kookplaat om de temperatuur iets te verhogen. Bij de nieuwe temperatuur zijn de oplosbaarheidseigenschappen van zout veranderd.

Voeg zout toe aan de hete oplossing totdat er geen zout meer zal oplossen.

Schakel de hete plaat uit en laat de oplossing afkoelen. Naarmate de temperatuur daalt, verschuift de oplossing van verzadiging naar oververzadiging. In een oververzadigde toestand kan kristallisatie op elk moment optreden.

Start kristallisatie door een roerstaaf te gebruiken om de zijkant van de beker onder het oppervlak van de zoutoplossing te krassen. De scratch zal een locatie bieden voor de vorming van kristallen. Een alternatief voor het krassen van de beker is om een ​​of twee zoutkristallen aan de oplossing uit de reagensfles toe te voegen. Het kristal zal de kern vormen voor kristallisatie. Als de temperatuur daalt, valt het extra zout dat u aan de hete oplossing hebt toegevoegd uit de oplossing omdat het de oplosbaarheid van zout bij de lagere temperatuur overschrijdt.