science >> Wetenschap >  >> Chemie

Berekening verdunningen

Chemielaboratoria en apothekers moeten geconcentreerde stoffen vaak verdunnen in minder geconcentreerde vormen. Nauwkeurige berekeningen zorgen ervoor dat de verdunning de juiste hoeveelheid van de geconcentreerde stof bevat. Bij het berekenen van verdunningen zijn er twee hoofdcomponenten van de verdunning: de opgeloste stof en het oplosmiddel. De opgeloste stof, ook wel het aliquot genoemd, is de geconcentreerde oplossing. Het oplosmiddel, ook wel het verdunningsmiddel genoemd, is de andere vloeistof die in de verdunning wordt gebruikt.

Bereken eenvoudige verhoudingsverdunningen

Bepaal hoeveel van de uiteindelijke oplossing u nodig heeft en wat de verdunning is verhouding zou moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld 100 ml van een 1: 8 verdunning vereisen.

Verdeel het totale volume van de vereiste oplossing door het tweede getal in de verdunningsverhouding. Dit tweede cijfer vertelt je hoeveel hele delen zich in de verdunning bevinden, dus het antwoord zal je vertellen hoe groot elk deel is. In het bovenstaande voorbeeld is 100 ml gedeeld door 8 12,5 ml.

Vermenigvuldig het bovenstaande antwoord met het eerste getal in de verdunningsverhouding om erachter te komen hoeveel van de geconcentreerde opgeloste stof u nodig heeft. Het is gebruikelijk dat het eerste getal 1 is, zoals in het bovenstaande geval, dus u heeft 12,5 ml opgeloste stof nodig.

Trek de hoeveelheid opgeloste stof af van het totale volume van de oplossing die nodig is om te achterhalen hoe veel van het oplosmiddel is vereist. In dit geval heeft u 100 ml minus 12,5 ml of 87,5 ml oplosmiddel nodig in de verdunning.

Concentratie-uitwassen berekenen

Bepaal de concentratie van de startoplossing, afgekort als C1. De meeste bereide oplossingen worden gelabeld met hun concentratie, hetzij in gewicht per volume-eenheid, hetzij in molariteit, wat het aantal mol per liter is. U kunt bijvoorbeeld een 0,4 M zuuroplossing hebben.

Zoek op naar het volume en de concentratie van de oplossing die u nodig hebt. Dit zijn afgekort V2 en C2. U hebt bijvoorbeeld 350 ml 0,15M zuuroplossing nodig.

Steek alle nummers in de formule C1 x V1 = C2 x V2 en los algebraïsch op om V1 te vinden, of het volume aan startoplossing dat nodig is om de verdunning. In dit voorbeeld zou u 0.4M x V1 = 0.015M x 350 mL oplossen om vast te stellen dat V1 13.125 mL is.

Trek V1 van V2 af om erachter te komen hoeveel water moet worden gemengd met het gedeelte van de startoplossing . In het bovenstaande voorbeeld laat 350 mL minus 13.125 mL 336.875 mL water over dat nodig is om de verdunning te mengen.

Waarschuwing

Volg altijd veiligheidsmaatregelen wanneer u werkt met geconcentreerde oplossingen van gevaarlijke chemicaliën. Een veiligheidsbril, een goede laboratoriumuitrusting en voorlichting over het gebruik van de specifieke chemicaliën die worden gebruikt, zullen u beschermen tegen brandwonden en andere ongelukken.