science >> Wetenschap >  >> Chemie

Fysische eigenschappen van Urea

Ureum is een mineraal dat alleen stabiel is in een droge omgeving. Het is vernoemd naar het Griekse woord "oura" wat urine betekent en dat is precies wat het is. Hoewel het niet gevaarlijk is, moet u voorzorgsmaatregelen nemen wanneer u ureum gebruikt.

Fysiek uiterlijk

Ureum lijkt een lichtbruin of lichtgeel te zijn. Het is normaal gesproken doorschijnend en komt in de vorm van een vloeistof of vaste stof (pellets).

Geur van geuren

De geur van ureum is bijna onbestaande. Als een ureummonster niet geurloos is, zal het een lichte ammoniakgeur hebben.

Dichtheid

De dichtheid van dit mineraal is 1,33 g /cm3. Dichtheid is de verhouding tussen de massa en het volume.

Specifieke zwaartekracht

Het soortelijk gewicht van ureum is 1,34 bij kamertemperatuur: 68 graden Fahrenheit of 20 graden Celsius. Hierdoor is het mineraal zwaarder dan water.

Oplosbaarheid

Ureum is oplosbaar in water. De oplosbaarheidsratio is 119 gram per 100 gram water bij een temperatuur van 77 graden Fahrenheit of 25 graden Celsius.

Moleculair gewicht

Het molecuulgewicht, of molaire massa, van ureum wordt gemeten bij 60.06 gram. Deze meting geeft de massa van één mol ureum aan.

Ontleding

Urea ontleedt bij 270,8 graden Fahrenheit (132,7 graden Celsius); het ontleedt in ammoniak en koolstofdioxide. Als het wordt verbrand, stoot het kleine hoeveelheden stikstofoxiden uit.