science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Verschil tussen correlatie en causaliteit

Correlatie suggereert een verband tussen twee variabelen. Causaliteit toont aan dat de ene variabele direct een verandering in de andere bewerkstelligt. Hoewel correlatie causaliteit kan impliceren, is dat anders dan een oorzaak-en-gevolg relatie. Als een studie bijvoorbeeld een positieve correlatie tussen geluk en kinderloosheid onthult, betekent dit niet dat kinderen ongelukkig zijn. Correlaties kunnen zelfs volledig toevallig zijn, zoals Napoleons korte gestalte en zijn machtsuitbreiding. Als een experiment daarentegen aantoont dat een voorspelde uitkomst ongetwijfeld het gevolg is van manipulatie van een bepaalde variabele, hebben onderzoekers meer vertrouwen in causaliteit, wat ook correlatie aangeeft.

Voorbeelden van correlatie

Statistische tests meten de waarschijnlijkheid of correlatie het gevolg is van toevallige of niet-willekeurige associatie. Wetende dat er een statistisch significante relatie bestaat tussen variabelen, is op veel manieren nuttig. Marketingonderzoekers kijken bijvoorbeeld naar correlaties tussen advertentie-inspanningen en verkoop. Boeren beoordelen de correlatie tussen pesticidengebruik en gewasopbrengst. Sociale wetenschappers bestuderen correlaties tussen armoede en criminaliteit om interventiestrategieën te identificeren. Correlaties kunnen ook negatief zijn in de richting, zoals een stijging van de supermarktprijzen wanneer de voedselvoorziening tijdens een droogte daalt.

Voorbeelden van causaliteit

Als wind een boom omver werpt, is dat oorzaak en gevolg. Andere causale relaties zijn complexer. Wanneer wetenschappers bijvoorbeeld veelbelovende resultaten zien van het toedienen van een nieuw medicijn aan proeven bij mensen, moeten ze er zeker van zijn dat het medicijn de verandering veroorzaakt, niet andere factoren, zoals een wijziging van het dieet of de levensstijl van de deelnemers. Bewijs moet dwingend zijn om causaliteit te verklaren. Onvoldoende bewijs kan leiden tot valse claims van genezing en onjuiste overtuigingen over oorzaken. Tijdens de Middeleeuwen volgde een heksenjacht omdat dorpelingen hongersnood en lijden toeschreven aan de aanwezigheid van toverij.