science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe negatieve delen te vergelijken

Hoewel het vergelijken van breuken genoeg verwarrend kan zijn, hoeft het toevoegen van negatieve signalen niet bij te dragen aan die verwarring. Breuken zijn eigenlijk twee gestapelde gehele getallen, met de ene boven de lijn die de teller wordt genoemd en de een daaronder de noemer. Nummers zijn negatief - en worden aangeduid met een minteken, of "-" - wanneer ze kleiner zijn dan nul. Negatieve getallen werken omgekeerd omdat de getallen hun waardes verminderen. Je kunt de waarden van negatieve breuken vergelijken met gelijke en ongelijke noemers door de getallen in de breuken.

Dezelfde noemer

Zoek twee negatieve breuken met dezelfde noemers, bijvoorbeeld. Laat voor dit voorbeeld de breuken -2/9 en -7/9 zijn.

Scheid de tellers van de breuken. In dit voorbeeld zijn de tellers -2 en -7.

Vergelijk de tellers. De teller met een grotere waarde geeft de grotere fractie aan. Bij het vergelijken van dit voorbeeld is -2 bij -2 en -7, -2 groter dan -7, dus -2/9 is groter dan -7/9.

Andere noemers

Zoek twee negatieve breuken met verschillende noemers, bijvoorbeeld voor doeleinden. Laat met dit voorbeeld de breuken -3/4 en -7/8 zijn.

Vermenigvuldig de tellers van elke breuk met de noemers van de andere, en wijs het minteken van elke breuk toe aan de teller. In dit voorbeeld is het vermenigvuldigen van 8 en -3 gelijk aan -24, en vermenigvuldigen -7 en 4 gelijk aan -28.

Vergelijk de twee producten uit de vorige stap. Als het product dat de teller van de eerste breuk bevat groter is dan het andere product, is de eerste breuk groter in waarde; als het product minder is dan het tweede, is de fractie minder waardevol; en als ze gelijk zijn, zijn de breuken equivalent. Als conclusie van dit voorbeeld is -24 groter dan -28; de breuk -3/4 is daarom groter dan -7/8.