science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een integer te schrijven

gehele getallen zijn natuurlijke getallen, soms ook getallen genoemd, en ze zijn positief of negatief. Gehele getallen kunnen geen decimalen bevatten, en ze kunnen ook geen breuken zijn, tenzij de breuk gelijk is aan één geheel. Integers worden in de wiskunde gebruikt om numerieke uitdrukkingen op te lossen of om een ​​waarde uit te drukken. Voorbeelden van gehele getallen zijn 1, -2, 15 of -37.

Denk aan een getal. Uw nummer kan positief of negatief zijn. Het is prima om nul te kiezen als uw nummerkeuze. Het nummer dat u kiest, kan een getal van één cijfer zijn, bijvoorbeeld zeven, of het kan een uit meerdere cijfers bestaand getal zijn, zoals 19, 168, 3456, etc. Het nummer dat u kiest, kan een oneven getal zijn, zoals 73 of een even getal, zoals 1062.

Zorg ervoor dat het nummer dat u kiest geen decimaal bevat, zoals 10.65. Zorg er ook voor dat uw nummer geen breuk is, wat betekent dat het geen teller of noemer bevat, zoals 3/4. Hoewel, technisch gezien, als u een breuk kiest waarbij de teller en de noemer gelijk zijn, de eenvoudigste vorm er een zou zijn, wat een geheel getal is. Maar voor praktische doeleinden is het het beste om alle breuken te vermijden.

Schrijf je nummer op een vel papier. U kunt uw integer op verschillende manieren schrijven. Schrijf bijvoorbeeld uw gehele getal in standaardvorm (zoals 63), uitgebreide vorm (zoals 100 + 50 + 2, die in standaardvorm 152 is) of in geschreven vorm (zoals duizend tweehonderd dertien). >