science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een standaardscore te berekenen

Standaardscore is een statistiekterm. De standaardscore laat zien hoe ver weg van het gemiddelde een score daalt. Het is ook bekend als een z-score. Aan de hand van een z-score tabel kun je vinden waar de score op de tafel valt en uitzoeken in welk percentiel de score daalt. Dit is een manier om tests te standaardiseren om de scores te krommen om rond het gemiddelde te passen. Als iedereen het slecht doet bij een test, wordt de scoreverdeling gebogen tot rond de gemiddelde score van de test.

Zoek het gemiddelde en de standaardafwijking van uw gegevensset. Stel dat u een gegevensset hebt met een gemiddelde van 24 en een standaardafwijking van 5. U wilt de standaardscore van 28 in de gegevensset vinden.

Trek het gemiddelde van de gegevens waarvoor u wil een standaard score. In het voorbeeld is 28 min 24 gelijk aan 4.

Deel het verschil tussen de gegevens en het gemiddelde door de standaarddeviatie. In het voorbeeld is 4 gedeeld door 5 gelijk aan een standaardscore van 0,8. U kunt deze score gebruiken op een z-tabel om te zien waar deze valt als een percentage van de rest van de scores.