science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Een gecontroleerd wetenschappelijk experiment opzetten

Om een ​​gecontroleerd wetenschappelijk experiment in te stellen, moet men een goed begrip hebben van de wetenschappelijke methode. De wetenschappelijke methode is een proces, een set richtlijnen, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het experiment te waarborgen, waardoor 'controle' wordt bereikt. Als iemand de wetenschappelijke methode niet volgt, is een gecontroleerd experiment onmogelijk en zijn de resultaten van het experiment waardeloos.

Een gecontroleerd wetenschappelijk experiment opzetten met behulp van de wetenschappelijke methode

Begin met je onderzoek . Onderzoek is nodig om gegevens te verzamelen die worden gebruikt om een ​​hypothese te formuleren en om het experiment te maken.

Identificeer een probleem. Het probleem is de vraag die u probeert te beantwoorden. Zonder probleem is er geen reden voor experimenten.

Formuleer een hypothese. De hypothese is een verklaring, gebaseerd op uw onderzoek, die bedoeld is om een ​​oplossing voor het probleem te bieden. De hypothese is wat je probeert te bewijzen of weerleggen.

Voer je experiment uit om de hypothese te bewijzen. Een gecontroleerd wetenschappelijk experiment wordt opgezet om te testen of een variabele een direct causaal verband heeft met een ander.

Identificeer uw onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabele staat gewoonlijk bekend als de oorzaak, terwijl de afhankelijke variabele het effect is. Bijvoorbeeld, in de instructie A veroorzaakt B, A is de onafhankelijke variabele en B is de afhankelijke. Een gecontroleerd wetenschappelijk experiment kan slechts één variabele tegelijk meten. Als meer dan één variabele wordt gemanipuleerd, is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen waardoor het eindresultaat is veroorzaakt en het experiment is ongeldig.

Wijzig uw hypothese halverwege het experiment niet. De opzet van een gecontroleerd wetenschappelijk experiment moet constant zijn. Je kunt geen wijzigingen aanbrengen als je eenmaal bent begonnen, zelfs als de resultaten die je krijgt niet lijken te ondersteunen in je oorspronkelijke hypothese. Wanneer u uw hypothese wijzigt, wijzigt u het volledige experiment en moet u opnieuw beginnen.

Wees niet boos als uw resultaten niet zijn wat u verwacht. Enkele van de grootste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn voortgekomen uit experimenten die de oorspronkelijke hypothese weerlegden.

Begin opnieuw met een nieuwe hypothese of vind nieuwe variabelen om te manipuleren. Wetenschappelijke vooruitgang is een uiterst langzaam proces en wetenschappers besteden vaak jaren en zelfs een heel leven aan hetzelfde probleem.

Waarschuwing

Als u de wetenschappelijke methode niet nauwkeurig volgt, worden alle resultaten van het experiment ongeldig .