science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een equivalente breuk te berekenen

Equivalente breuken zijn breuken die in waarde gelijk zijn, maar verschillende tellers en noemers hebben. Bijvoorbeeld, 1/2 en 2/4 zijn equivalente breuken. Een breuk kan een onbeperkt aantal equivalente breuken hebben, die worden gegenereerd door de teller en de noemer met hetzelfde aantal te vermenigvuldigen. De teller is het bovenste gedeelte van een breuk en de noemer is het onderste gedeelte. Om te bepalen of twee breuken equivalent zijn, vermenigvuldigt u de breuken - vermenigvuldig de teller van elke breuk met de noemer van de andere. De breuken zijn gelijk als de producten hetzelfde zijn.

Bepaal een getal om de teller en de noemer van een breuk met te vermenigvuldigen. Voor dit voorbeeld vermenigvuldigen we de teller en de noemer van de breuk 3/4 met 3.

Vermenigvuldig de teller van de breuk 3/4 met 3: 3 keer 3 is gelijk aan 9.

Vermenigvuldig de noemer van de breuk met 3: 3 keer 4 is gelijk aan 12.

Plaats de teller boven de noemer, wat gelijk is aan 9/12. Dit komt overeen met 3/4.

Tip

Controleer uw antwoord door de breuken te vermenigvuldigen: 9 keer 4 is gelijk aan 36 en 3 keer 12 is gelijk aan 36. Dit zijn gelijkwaardige breuken.