science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe valide percentages te berekenen

Het geldige percentage is simpelweg het deel van een monster dat geldig is. Gegevens kunnen om verschillende redenen ongeldig zijn. Sommige gegevens zijn eenvoudigweg onmogelijk, zoals negatieve hoogtes of gewichten. Sommige gegevens kunnen ongeldig worden getoond door ze te vergelijken met andere gegevens. Een persoon kan bijvoorbeeld twee jaar oud zijn en een persoon kan een weduwe zijn. Maar het is moeilijk om een ​​persoon te bedenken die een twee jaar oude weduwe is! Ten slotte kunnen sommige gegevens worden geïdentificeerd als computerfouten of gegevensinvoerfouten.

Noteer de totale steekproefomvang. U kunt bijvoorbeeld 1000 cases hebben.

Noteer het ongeldige nummer. Er kunnen bijvoorbeeld om de een of andere reden 92 ongeldige gevallen zijn.

Trek het resultaat in stap 2 af van het resultaat in stap 1. Bijvoorbeeld 1000 - 92 = 908.

Deel het resultaat in stap 3 door het resultaat in stap 1 en vermenigvuldig met 100. 908/1000 = .908. 908 * 100 = 90,8. Daarom is 90,8 procent van onze gegevens geldig.