science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een percentage in uren te converteren

Het omzetten van een percentage in uren kan belangrijk zijn wanneer u een taak opsplitst waarvoor een bepaald aantal uren werk nodig is. Je kunt ook een percentage omzetten in uren om te bepalen hoeveel tijd je aan iets moet uitgeven. Als u bijvoorbeeld elke dag 30 procent van uw tijd in slaap zou moeten liggen, zou u dat moeten converteren naar uren om te weten hoeveel uur slaap u nodig heeft. Als u van een percentage naar een aantal uren wilt converteren, moet u weten welk percentage van de tijd u verantwoordelijk bent en het totale aantal benodigde uren.

Bepaal het percentage dat u naar uren wilt converteren. Als u bijvoorbeeld aan een project met drie andere mensen werkte dat tijd met observatie nodig had en u de observatietijd gelijk wilde verdelen, zou u elk 25 procent kunnen doen.

Deel het percentage van stap 1 door 100 om het om te zetten van een percentage naar een decimaal. Bijvoorbeeld, 25 procent wordt omgezet in 0,25 als een decimaal.

Bepaal het totale aantal uren mogelijk. Als uw project bijvoorbeeld in totaal 50 uur observatie vereist, is 50 het totale aantal uren mogelijk.

Vermenigvuldig de decimale waarde van stap 2 met het totale aantal uren in stap 3 om het aantal te bepalen uren vertegenwoordigd door het percentage. Als u bijvoorbeeld 50% gedurende 50 uur moet observeren, vermenigvuldigt u 50 met 0,25 en vindt u het antwoord gelijk aan 12,5 uur.