science >> Wetenschap >  >> Geologie

Drie manieren waarop sedimentaire gesteenten worden gevormd

Sedimentaire gesteenten ontstaan ​​door de verwering van andere rotsen, van overblijfselen van lang geleden gestorven planten en dieren, of van neerslag uit het water. Hun afzettingen vormen lagen en bedden, en geven een gestreept uitzicht op landschapskenmerken zoals mesas. Sedimentaire gesteenten vormen zich via clastic sedimentatie, chemische sedimentatie of biochemische sedimentatie.

TL; DR (te lang; heeft niet gelezen)

Sedimentgesteenten, die worden gevormd uit de sedimenten van andere rotsen en materialen, vorm via verschillende methoden. Deze processen omvatten klastische sedimentatie, chemische sedimentatie en biochemische sedimentatie.

Clastic sedimentatie

Clastic sedimentaire gesteenten zijn samengesteld uit vaste, verweerde producten die clasts worden genoemd, die brokken zijn van andere getransporteerde gesteenten. Ze kunnen variëren van kleine korrels tot grote rotsblokken. De term lithificatie of diagenese beschrijft het proces van klastische sedimenten die worden omgezet in harde gesteenten. Na verloop van tijd raken sedimenten gevangen en groeien ze compact uit het gewicht van gelaagd materiaal. Granen worden samengedrukt, overtollig water weggedrukt en uiteindelijk worden ze samen gecementeerd.

Voorbeelden van klauwrotsen zijn klei, slib, zand, conglomeraatrotsen en zandsteen. Conglomeraatgesteenten bestaan ​​uit gecementeerde ronde kiezels en worden gevormd door snelle rivieren of oceaangolven. Een ander voorbeeld, breccia, vormt van scherpe stukken rots die nog niet zo ver door de elementen zijn gereisd om glad te worden. Wanneer zandkorrels worden afgezet samen met kristallen in de loop van de tijd, ontstaat zandsteen. Het meest voorkomende primaire ingrediënt is kwarts. Na zich te hebben verzameld in diep, ongestoord water zoals meren of zeeën, vormen kleideeltjes moddersteen.

Chemische sedimentatie

Water beweegt zich rond rotsen, lost een deel van hun mineralen op en resulteert in chemische neerslag. Dit proces beschrijft chemische sedimentatie; zulke rotsen worden verdampers genoemd.

Halite, of gewoon keukenzout, vormt zich als een resultaat van verdamping van meren of zeeën zonder uitlaat. Zout slaat uit zilte water in kristallijne vorm. Gips vertegenwoordigt een andere dergelijke evaporiet. In sommige meren, grotten en warmwaterbronnen vormt travertijn zich uit geprecipiteerd calciet. Dolostones gevormd uit magnesiumrijke vloeistoffen die kalksteen veranderden. Sommige niet-biochemische cherts, zoals vuursteen, jaspis, versteend hout en agaat, gevormd uit neergeslagen siliciumdioxide.

Biochemische sedimentatie

In biochemische sedimentatie extraheren biologische organismen ionen zoals calcium, kalium en magnesium. in water terwijl de organismen schelpen of botten maken. Die harde structuren blijven achter nadat de organismen zijn gestorven en ze hopen zich na verloop van tijd op. Uiteindelijk worden deze overblijfselen sedimentair gesteente.

Enkele voorbeelden van biochemische sedimentaire gesteenten zijn chert, coquina, biochemische kalksteen, diatomiet en steenkool. Chert vormt van archaïsche, gefossiliseerde organismen zoals plankton of sponzen. Coquina is het resultaat van fragmenten van weekdieren en andere ongewervelde zeedieren. Het calciet uit golf- of stroomversleten dierenschelpen hoopt zich op in kalksteen, dat soms fossielen draagt. Veel voorkomende kalksteenfossielen zijn trilobieten, bryozoën en oesters. Diatomeeën die vormden en niet-herkristalliseerden gevormde diatomiet, een lichtgewicht witte rots. Kolen vertegenwoordigt een voorbeeld van biochemische sedimentatie waarbij oude, geconcentreerde lagen van plantaardig materiaal in moerassen verdicht worden in de loop van de tijd.