science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe te berekenen Hoekgrootte

Hoekgrootteberekening verwijst naar het gebruik van geometrische wetten en invarianten om uit te vinden hoeveel graden een hoek is. Daarom verschilt het van de meting van de hoekmaat, waaronder het gebruik van een hoekmeter of andere hulpmiddelen om het resultaat te bereiken. Het berekenen van de grootte van een hoek vereist kennis van complementaire, aanvullende en aangrenzende hoeken, evenals de eigenschappen van geometrische vormen.

Trek de gegeven aanvullende hoek (de waarde in graden) van 180 af om de grootte van de hoek in vraag. Aanvullende hoeken, of rechte hoeken, zijn die waarvan de som optelt tot 180 graden.

Herhaal dit proces, waarbij u de gegeven hoek van 90 aftrekt om de grootte van een onbekende complementaire hoek te berekenen. Complementaire hoeken, of rechte hoeken, zijn die die optellen tot 90 graden.

Trek de twee gegeven hoeken van een driehoek van 180 af om de onbekende te berekenen. Dit is gebaseerd op de geometrische wet dat de som van de binnenhoeken van de driehoek niet meer en niet minder dan 180 mag zijn. Evenzo, wanneer u slechts één onbekende hoek op een vierhoek heeft, trekt u de gegeven hoeken van 360 af; op een vijfhoek stijgt dit cijfer tot 540; en op een hexagon tot 720.

Splits de interne hoeken som van reguliere polygonen op het aantal van hun hoeken om de individuele hoeken te berekenen. Regelmatige polygonen zijn die met zijden van dezelfde grootte en - vervolgens - hoeken van dezelfde grootte.

Gebruik de stelling van Pythagorean om de lengte van een zijde te achterhalen en bereken vervolgens de tegenovergestelde hoek (aangezien de hoeken evenredig zijn met de zijkanten 'lengte). Volgens de stelling is het kwadraat van de zijde tegenover de rechte hoek (hypotenusa) gelijk aan de som van de vierkanten van de andere twee zijden (c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2). Als u bijvoorbeeld vindt dat de nieuwe zijde 4 cm is terwijl de andere 2 cm is, dan is de hoek 60 graden, tweemaal de 30 graden van de andere kant.

Tip

Deze berekeningen zijn van toepassing wanneer u aanvullende informatie krijgt (lengte van de vormzijden en grootte van andere hoeken). Anders heb je een gradenboog nodig om de grootte van een willekeurige hoek te bepalen.