science >> Wetenschap >  >> Fysica

In welke van deze materialen gaat licht het langzaamst: diamanten, lucht of glas?

We hebben misschien geleerd dat de snelheid van het licht constant is. In werkelijkheid hangt de snelheid van het licht af van het medium waardoorheen het reist. De s

Zoals het geval is voor alle vormen van energie, licht interageert met materie. Wanneer licht van het ene medium in het andere overgaat, buigt het pad van het traject zich in overeenstemming met de Wet van Snell. Die wet stelt dat de brekingsindex van de eerste substantie maal de sinus van de invalshoek gelijk is aan de brekingsindex van de tweede substantie maal de sinus van de brekingshoek, of,

η₁ · sin θ₁ = η₂ · Sin θ₂

Dit wordt veroorzaakt doordat het licht versnelt of vertraagt ​​wanneer het van media verandert. Hoe hoger de brekingsindex, hoe langzamer de lichtsnelheid. De brekingsindices voor diamant, lucht en glas zijn respectievelijk 2,42, 1,00 en ongeveer 1,50, afhankelijk van de samenstelling van het glas. Licht reist het traagst in diamant.