science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe Covalent Compounds

te noemen

Het benoemen van verbindingen in de chemie is een van de leuke onderdelen. Naamgevingsconventies volgen een aantal regels met beschrijvende woorden. Als je eenmaal de regels kent, kun je elke verbinding die je tegenkomt een naam geven. En op dezelfde manier kun je gemakkelijk aan de naam van elke verbinding zien wat de structuur ervan is.

Met steeds nieuwe verbindingen ontdekt en miljoenen die al bestaan, zou er geen manier zijn om alles op te lossen zonder een consistente naamgevingsstructuur. Laten we eens kijken naar enkele van de concepten rond het benoemen van covalente verbindingen.

TL; DR (te lang; niet gelezen)

Geef voor binaire verbindingen de naam van het eerste atoom in de verbinding, vervolgens het Griekse voorvoegsel voor het nummer van het tweede atoom. Eindig het tweede atoom met -ide. Noem een ionische verbinding door het kation gevolgd door het anion.

Allereerst, om een covalente verbinding te noemen, helpt het om te weten wat een covalente verbinding is. Covalente verbindingen worden gevormd wanneer twee of meer niet-metalen atomen binden door valentie-elektronen te delen. Valence-elektronen zijn de buitenste elektronen van een atoom. Elementen willen hun elektronenorbitalen of -schillen vullen met elektronen, zodat ze zich binden aan andere atomen die hen in staat stellen dit te doen. In het woord 'covalent' betekent 'co' aandeel en 'valent' betekent valentie-elektronen.

Het is vermeldenswaard dat organische chemie een geheel andere nomenclatuur heeft.
Regels voor het benoemen van binaire covalente verbindingen

Griekse voorvoegsels worden gebruikt voor het benoemen van verbindingen op basis van het elementaire subscript dat het aantal atomen in de verbinding geeft.

Voorvoegsel van nummer

1 mono-

2 di-

3 tri-

4 tetra-

5 penta-

6 hexa-

7 hepta-

8 octa-

9 nona-

10 deca-

SF <4> is bijvoorbeeld zwaveltetrafluoride. Het tetra-
voorvoegsel op de naam van de fluoridestam geeft aan dat deze verbinding 4 fluoride-atomen bevat. Over het algemeen is het eerste atoom, wanneer het van links naar rechts wordt gelezen, het minst overvloedig in de verbinding.

Geef eerst de naam van het eerste atoom in de verbinding. Geef vervolgens het Griekse voorvoegsel voor het nummer van het tweede atoom. Geef het tweede atoom een naam en eindig het met -ide
.
Hoe noem je een ionische verbinding?

Ionische verbindingen zijn samengesteld uit ionen. De meeste ionische verbindingen bevatten metaal- en niet-metalen atomen. Als de verbindingen positief geladen zijn, worden ze kationen genoemd. Als de verbindingen negatief geladen zijn, worden ze anionen genoemd.

Een ionische verbinding wordt genoemd door eerst de naam van het kation te geven, gevolgd door de naam van het anion. Bijvoorbeeld, natrium (Na +) en chloride (Cl -) vormen samen natriumchloride. Hoe Covalente verbindingen te noemen met polyatomaire ionen

Een polyatomisch ion is een ion dat bestaat uit twee of meer atomen. Een geladen atoom wordt een monoatomisch ion genoemd, terwijl een binaire covalente verbinding bestaat uit twee niet-metaalatomen. Omdat het molecuul een ion is, betekent dit dat het een totale elektrische lading heeft.

Veel ionen zijn oxoanionen, wat betekent dat zuurstof wordt gecombineerd met een ander element. De naamgevingsconventie volgt een specifieke formule. De 'stam' is de naam van het element.

De -ate
vorm: bijvoorbeeld sulfaat, SO 4 2-

De -ite
vorm heeft één minder zuurstof dan de -ate vorm: sulfiet, SO 3 2-

Deze achtervoegsels -ate
en - ite
geeft het relatieve aantal zuurstofatomen in het oxoanion aan. Andere achtervoegsels en voorvoegsels onderscheiden andere mogelijkheden:

De hypo-
stam -ite
heeft twee minder zuurstof dan de -ate
vorm: hypochloriet, ClO-

De per-
stam -ate
vorm heeft één meer zuurstof dan de -ate
vorm: perchloraat, ClO 4 -

De -ide
vorm is het monatomische anion: chloride, Cl−

De achtervoegsels vertellen u niet het werkelijke aantal zuurstof, maar alleen het relatieve aantal .

Het voorvoegsel thio-
in een verbinding betekent dat een zuurstofatoom is vervangen door een zwavelatoom.
Hoe Covalente verbindingen te noemen met drie elementen

Het noemen van covalente verbindingen met drie elementen volgt deze vergelijkbare regels. Zoals u in de andere gevallen zou doen, specificeert u de formule, lading en het aantal van elk ion.

Lithiumwaterstoffosfaat bevat bijvoorbeeld drie elementen: lithium, een kation, en waterstoffosfaat. Daarom is de naam Li 4HPO 4.

Evenzo verwijst Na 2SO 4 naar natriumsulfaat.
Hoe benoemt u ionische en covalente verbindingen? >

De naamgevingsconventies van polyatomische ionen moeten worden onthouden of er moet naar worden verwezen bij het schrijven van de formule van de verbinding. De eerste stap is om het elementaire kation en anion te identificeren en ze vervolgens een naam te geven. Het kation wordt eerst genoemd, daarna is het tweede deel van de naam het anion en de bekende of afgeleide lading.

Mg 3N 2 verwijst bijvoorbeeld naar magnesiumnitride, omdat magnesium de kation en stikstof kunnen worden afgeleid als het vormen van een anion van lading gelijk aan het groepsnummer minus 8, dat is N 3-, het nitride-ion.