science >> Wetenschap >  >> Chemie

Wat is een indicator voor een titratie?

Het leren over titraties vormt een van de overgangsrituelen voor beginnende chemiestudenten. Bij een titratie bepaalt u een onbekende concentratie van een monster door een tweede reagens met een bekende concentratie toe te voegen. In veel titraties gebruikt u een chemische stof die een indicator wordt genoemd, die u laat weten wanneer de titratie is voltooid.

Titration Endpoint

Terwijl u begint met het titreren van een chemische oplossing, kent u de identiteit van uw chemisch, maar je kent de concentratie van je chemische stof niet. Je bedenkt dit door een tweede chemische stof met een bekende concentratie toe te voegen die zal reageren met de eerste chemische stof. Wanneer de aantallen moleculen in uw reactievat exact overeenkomen - u hebt geen overmaat aan beide chemicaliën - hebt u het eindpunt van de titratie bereikt. Door het volume te noteren van de tweede chemische stof die u gebruikte, kent u het aantal moleculen van de tweede chemische stof die u hebt toegevoegd. Er zou een gelijk aantal moleculen van je eerste chemische stof moeten zijn. Met deze informatie kunt u de oorspronkelijke concentratie berekenen.

Functie

Wanneer u het eindpunt van uw titratie bereikt, verandert de indicator van kleur. Dit gebeurt omdat alle niet-gereageerde moleculen die groter zijn dan die nodig zijn om het eindpunt te bereiken, reageren met de indicatormoleculen. Dit verandert de structuur van het indicatormolecuul zodat de kleur verandert.

Keuze

Zuren op basis van zuur vereisen vaak indicatoren die van kleur veranderen. Bij dit type titratie reageert een zure oplossing met een basische oplossing en u kent de concentratie van een van de twee niet. De indicatoren voor deze titraties veranderen op een bepaald punt van de pH-schaal van kleur. Voor de beste resultaten kiest u een indicator waarvan de kleurverandering plaatsvindt rond dezelfde pH die u verwacht te zien bij het eindpunt van de titratie. U kunt de pH van het eindpunt voorspellen en uw indicator kiezen door een grafiek te tekenen van de pH van het reactiemengsel versus het volume van de toegevoegde tweede chemische stof.

Natuurlijk voorkomende indicatoren

U kan pH-indicatoren vinden in de wereld om je heen. Elke plant die anthocyanines bevat, zal van kleur veranderen afhankelijk van de zuurgraad of basiciteit van zijn omgeving. Als u bijvoorbeeld een blad met rode kool behandelt met een basisoplossing, wordt het blauwachtig groen. Sommige anthocyaninebevattende bloemen zullen verschillende kleurenbloemblaadjes produceren afhankelijk van de zuurgraad van de grond.

Overwegingen

Zoals met elke reactie in het laboratorium, kunnen extreme temperaturen en druk ertoe leiden dat uw indicator zich gedraagt op een onvoorspelbare manier. Houd er ook rekening mee dat pH-indicatoren een onnauwkeurige manier zijn om de pH van de oplossing te meten. Als u een exacte pH-waarde wilt weten, gebruikt u een pH-meter.