science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe de K-waarde op een titratiegrafiek te berekenen

De K-waarde op een titratiegrafiek is de Ka of de Kb. De Ka is de zuurdissociatieconstante en de Kb is de basis-dissociatieconstante. De titratiegrafiek geeft de verschillende pH-waarden weer die optreden wanneer een oplossing met een onbekende pH in een oplossing met een bekende pH wordt gegoten. De pH van de oplossing bevindt zich op de y-as van de titratiegrafiek en het volume van de oplossing bevindt zich op de x-as van de grafiek. Het is nuttig om te weten hoe de K-waarde op een titratiegrafiek moet worden berekend, omdat een dergelijk proces wordt gebruikt in de meeste chemie-laboratoriumexperimenten met zuren en basen.

Onderzoek de structuur van de titratiegrafiek. De titratiegrafiek stijgt doorgaans horizontaal, verticaal en dan weer horizontaal. Het midden van het verticale gedeelte van de grafiek is het equivalentiepunt of het punt waarop de pH van de onbekende oplossing begint te veranderen. Als de onbekende oplossing bijvoorbeeld een sterk zuur is en de bekende oplossing een sterke base is, zal het equivalentiepunt optreden bij een pH van 7, omdat na 7 de pH van de zure oplossing basaal wordt.

Gebruik de Henderson-Hasselbalch-vergelijking om de waarde van de pKa op het equivalentiepunt te begrijpen. De pKa van de oplossing is de negatieve logaritme van de Ka. De Henderson-Hasselbalch-vergelijking is pH = pKa + log ([base] /[acid]). Op het equivalentiepunt zijn de concentraties van de base en het zuur gelijk. De log van 1 is gelijk aan 0. Daarom is pH = pKa. Dus bij een pH van 7 is de pKa gelijk aan 7.

Gebruik de vergelijking voor de pKa om de waarde van de Ka te bepalen. De vergelijking voor de pKa is pKa = - log (Ka). Daarom is 10 ^ (-pKa) = Ka. Als de pKa 7 is, dan is 10 ^ -7 = 1.0 x 10 ^ -7. De waarde van Ka op de titratiegrafiek is Ka = 1,0 x 10 ^ -7.