science >> Wetenschap >  >> Chemie

Wat zijn de toepassingen van een destillatiekolf?

Bij het werken met chemische verbindingen in het laboratorium is het soms nodig om mengsels van verschillende vloeistoffen te scheiden. Omdat veel chemische mengsels vluchtig zijn en bij contact schadelijk kunnen zijn voor de mens, is een van de meest gebruikte methoden destillatie, wat wordt bereikt door het gebruik van een destillatiekolf.

Toepassingen

A destillatiekolf is een laboratoriumuitrusting die wordt gebruikt om mengsels van twee vloeistoffen met verschillende kookpunten te scheiden. Destillatie vindt plaats wanneer de kolf wordt verwarmd en de componenten van het mengsel van vloeistof in gas veranderen, waarbij de vloeistoffen met het laagste kookpunt als eerste veranderen en vloeistoffen met de hoogste kookpunten als laatste veranderen.

Samenstelling

Omdat extreme hitte wordt gebruikt in het destillatieproces, is het belangrijk dat destillatiekolven worden samengesteld uit glas dat bestand is tegen hoge temperaturen. De kolf heeft drie hoofdcomponenten: de bolvormige basis, een cilindrische nek en een cilindrische zijarm. De bovenkant van de hals van de fles is meestal afgesloten afgesloten met een kurk of rubberen stop. Terwijl de verwarmde gassen in gasvorm veranderen, stijgen ze door het cilindrische zijarm dat is verbonden met de hals van de fles.

Overwegingen

Eenvoudige distillatieprocedures worden gebruikt om vloeistoffen met een verschil in kooksnelheid te scheiden punten van ten minste 50 graden Fahrenheit. Vloeistoffen met de laagste kookpunten produceren de rijkste dampen bij verwarming. Het is belangrijk om de destillatiekolf langzaam te verwarmen terwijl u constant de temperatuur controleert om de verschillende vloeistoffen op de meest effectieve manier te scheiden.

Waarschuwingen

Laat de kolf nooit vloeistoffen laten uitdrogen. Resten uit het mengsel kunnen ontvlambare peroxiden bevatten en de verandering van deze peroxiden die ontsteken nadat de vloeistoffen zijn gedestilleerd, wordt verhoogd wanneer de kolf oververhit wordt gehouden. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de verbindingsnaden van de fles stevig worden vastgezet, zodat er geen dampen kunnen ontsnappen. Als dampen uit de aansluitpunten ontsnappen, bestaat de mogelijkheid van een brand of explosie wanneer de dampen in contact komen met de warmtebron.