science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe de lading van een ion

te berekenen

Over het algemeen zijn atomen neutraal omdat ze hetzelfde aantal protonen (positief geladen deeltjes) hebben als elektronen of negatief geladen deeltjes. Veel atomen zijn echter onstabiel en vormen dus ionen (atomen of moleculen met een positieve of negatieve lading) door elektronen te verliezen of te verkrijgen. Er zijn twee soorten ionen: kationen, die positief worden geladen omdat elektronen verloren gaan, en anionen, die een negatieve lading hebben omdat elektronen worden gewonnen.
Bepaal protonen en elektronen

Kijk in het periodiek systeem om bepalen hoeveel protonen en elektronen een atoom heeft om in evenwicht te zijn. Een natriumatoom heeft bijvoorbeeld 11 protonen en elektronen omdat het atoomnummer 11 is.
Elektronen aftrekken van protonen

Trek het aantal elektronen af van het aantal protonen in een atoom als een basisberekening de lading van het ion. Als een natriumatoom bijvoorbeeld één elektron verliest, bereken je 11 - 10 \u003d 1. Een natriumion heeft een +1 lading, genoteerd als Na +.
Beschouw Valence Electrons

Beschouw het aantal elektronen in de buitenste schil van het atoom, bekend als valentie-elektronen, om te bepalen waarom natrium één elektron opgeeft om een kation te vormen. Kationen zijn elektronen die worden opgegeven of waaraan wordt toegevoegd om ionen of verbindingen te vormen.

Stabiele atomen moeten acht valentie-elektronen hebben. Wanneer atomen chemische reacties ondergaan of bindingen vormen, winnen, verliezen of delen ze elektronen om acht valentie-elektronen te behouden. Natrium heeft twee elektronen in het eerste niveau en acht elektronen in het tweede, waardoor een enkel elektron in de buitenste laag achterblijft. Als natrium acht valentie-elektronen heeft, verliest het die in zijn buitenste laag, dus de tweede laag, die acht elektronen heeft, wordt de buitenste laag en het atoom is een positief geladen ion.
Volg metaal /niet-metalen regel

Volg de algemene regel dat metalen hun valentie-elektronen verliezen om kationen te vormen, terwijl niet-metalen doorgaans elektronen winnen om anionen te vormen. Fosfor heeft bijvoorbeeld vijf valentie-elektronen. Het krijgt drie elektronen om acht valentie-elektronen te verkrijgen. Het atoomnummer van fosfor is 15, dus het heeft 15 protonen, maar de toevoeging van elektronen levert 18 elektronen op. Het fosforion heeft een -3 lading omdat 15 + (-18) \u003d (-3). Oxidatienummers toepassen

Bereken de ladingen van polyatomaire ionen, of moleculen met positieve of negatieve ladingen, door te kijken op hun oxidatiegetallen. Het hydroxide-ion heeft bijvoorbeeld een lading -1. Zuurstof heeft in het algemeen een oxidatiegetal van -2, terwijl waterstof +1 heeft. De lading van het hydroxide-ion is negatief omdat (-2) + (+1) \u003d -1.

Bekijk de onderstaande video voor enkele voorbeelden van het identificeren van ionenlading in verschillende soorten ionen:

Tip: Nobele gassen zijn de enige atomen met stabiele configuraties van hun valentie-elektronen; ze hebben allemaal al acht elektronen in hun buitenste schil. De uitzonderingen op de regel van de achtvalentie-elektronen zijn waterstof, boor, beryllium en lithium, die stabiel zijn met twee valentie-elektronen.