science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Distributieve eigenschappen met breuken oplossen

In de algebra stelt de distributieve eigenschap dat x (y + z) = xy + xz. Dit betekent dat het vermenigvuldigen van een getal of variabele aan de voorkant van een set tussenbalken gelijk is aan het vermenigvuldigen van dat aantal of die variabele met de afzonderlijke termen binnenin, en vervolgens de toegewezen bewerking uit te voeren. Merk op dat dit ook werkt als de interne werking is afgetrokken. Een geheel getal van deze eigenschap zou 3 (2x + 4) = 6x + 12 zijn.

Volg de regels voor vermenigvuldigen en het toevoegen van breuken om problemen met verdelingseigenschappen met breuken op te lossen. Vermenigvuldig twee breuken door de twee tellers te vermenigvuldigen, dan de twee noemers en indien mogelijk te vereenvoudigen. Vermenigvuldig een geheel getal en breuk door het hele getal te vermenigvuldigen met de teller, de noemer te behouden en te vereenvoudigen. Voeg twee breuken of een breuk en een geheel getal toe door een kleinste gemene deler te vinden, de tellers te converteren en de bewerking uit te voeren.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van de distributieve eigenschap met breuken: (1/4) (( 2/3) x + (2/5)) = 12. Herschrijf de uitdrukking met de eerst verdeelde breuk: (1/4) (2/3x) + (1/4) (2/5) = 12. Voer de vermenigvuldigingen, paringstellers en noemers: (2/12) x + 2/20 = 12. Vereenvoudig de breuken: (1/6) x + 1/10 = 12.

Trek 1/10 van beide zijden af : (1/6) x = 12 - 1/10. Zoek de kleinste gemene deler om de aftrekking uit te voeren. Aangezien 12 = 12/1, gebruik gewoon de 10 als gemeenschappelijke noemer: ((12 * 10) /10) - 1/10 = 120/10 - 1/10 = 119 /10. Herschrijf de vergelijking als (1/6 ) x = 119/10. Verdeel de breuk om te vereenvoudigen: (1/6) x = 11.9.

Vermenigvuldig 6, de inverse van 1/6, aan beide zijden om de variabele te isoleren: x = 11.9 * 6 = 71.4.