science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe leer je wiskunde tegen ADHD-kinderen

Wiskunde kan een moeilijk onderwerp zijn voor studenten met ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met focussen en kunnen impulsief handelen, waardoor wiskundige instructies moeilijker te onthouden zijn en gedetailleerde of meerstaps wiskundige problemen lastig op te lossen zijn. Instructeurs die wiskunde aan kinderen met ADHD geven, moeten specifieke strategieën en duidelijke instructies gebruiken om concepten en procedures begrijpelijker te maken voor deze studenten.

Hulp bij het ontrafelen van wiskundige problemen

ADHD-studenten hebben meestal meer moeite met lezen door een wiskundeprobleem en bepalen wat ze moeten oplossen. Ze vinden het misschien moeilijk om zich te concentreren op de belangrijke informatie in het probleem. Lees problemen hardop met deze kinderen. Als een probleem op het bord staat of op een scherm wordt gepresenteerd, moeten studenten ook een kopie voor zich hebben. Wijs op belangrijke woorden en zeg dat ze deze termen moeten onderstrepen of benadrukken. Als studenten verward lijken te zijn over wat er in het probleem wordt gevraagd, leg het probleem dan opnieuw uit met verschillende woorden. Gebruik veel richtlijnen om te zorgen dat de kinderen het begrijpen. Vanaf graad 4 kun je studenten met ADHD leren notities te maken over essentiële onderdelen van het probleem.

Manipulatieven, visuals en rollenspel

Studenten met ADHD worden vaak rusteloos en afgeleid. Kansen bieden voor studenten om met hun lichaam of handen te werken. Het gebruik van manipulatieven is een goede strategie voor studenten in de kleuterklas tot en met derde leerjaar. Manipulatieven omvatten objecten zoals gekleurde tellers, geometrische vormen, speelgeld, Base-10 blokken en verbindende kubussen. Neem desgewenst werkmatten of grafische organisatoren en diagrammen op. Deze middelen geven kinderen met aandachtsuitdagingen een kans om hun handen te gebruiken en dingen rond te leiden. Manipulatieven helpen kinderen met ADHD ook om informatie visueel te organiseren. Als je studenten overmatige energie lijken te hebben, nodig ze dan uit om een ​​rekenprobleem te spelen. Ze kunnen opstaan ​​en zich verplaatsen terwijl ze nog steeds wiskunde gebruiken.

Diverse werkomgevingen

Geef je leerlingen een verscheidenheid aan werkomgevingen. Begin bijvoorbeeld met een korte mini-les met de hele klas. Sta de studenten toe om hun bureaus of tafels te verlaten en als groep in een vergadergebied te zitten, als je dit soort ruimte hebt. Splits de klas vervolgens in kleine groepen of partnerschappen om coöperatief werk te doen. Gedurende deze tijd kun je studenten hun eigen werkplek laten vinden in de kamer of teruggaan naar hun bureau. Ontmoet elkaar opnieuw als een volledige klas om over het werk te gaan. De werkomgeving veranderen kan voorkomen dat studenten met ADHD hun focus verliezen en zich vervelen.

Structuur

Structuur is essentieel bij het lesgeven in wiskunde aan studenten met ADHD. Leg aan het begin van een les uit wat er tijdens de les zal gebeuren. Schrijf de stappen van de les op het bord. Stel verwachtingen in voor leren en gedrag. Kinderen moeten het lesdoel begrijpen en zich bewust zijn van uw gedragsregels. Ze moeten bijvoorbeeld weten of ze stil mogen praten of opstaan ​​en zich verplaatsen. Een laatste beoordeling zou deel moeten uitmaken van de lesstructuur. Hergroepering om over de les terug te gaan, antwoorden te bespreken en kinderen eraan te herinneren wat er is geleerd, zal hen helpen nieuwe wiskundige principes te onthouden.