science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe de rest als een geheel getal te schrijven

Eenvoudige wiskundige concepten bevatten vaak nogal wat wiskundige terminologie. Wanneer u bijvoorbeeld divisieproblemen voltooit, is het getal dat u deelt door de deler. Het dividend is het getal dat wordt gedeeld door de deler, en het quotiënt is uw antwoord. Uw quotiënt zal niet altijd een mooi, rond getal zijn. Soms heb je nog een rest over. Om een ​​delingprobleem correct te voltooien, schrijft u uw rest als een geheel getal.

Schrijf het dividend op uw pagina. Vergeet niet dat dit het getal is dat wordt gedeeld door de deler.

Voeg een deelteken toe, ook wel een divisievak genoemd, rond het dividend. Dit teken bevat een regel bovenop het dividend en een andere lijn links ervan die iets naar binnen gebogen is.

Plaats de deler buiten het deelteken aan de linkerkant. Stel bijvoorbeeld dat u 24 bij 5 deelt. 24 is het dividend en het zou onder het deelteken vallen. 5 is de deler, en deze zou links van het deelteken gaan.

Tel hoe vaak 5 in 24 kan gaan. In dit geval is het antwoord 4 omdat 5 vermenigvuldigd met 4 is 20. Schrijf het getal 4 bovenop het deelteken, boven het dividend, 24.

Vermenigvuldig 4 bij 5, wat gelijk is aan 20. Schrijf dat antwoord onder het dividend.

Trek 20 af van 24, de dividend, om een ​​antwoord van 4 te krijgen. Omdat 5 4 keer niet in 4 kan gaan, is 4 de rest van het hele nummer voor het delingprobleem.